Odznel 40. ročník festivalu Zlatý kľúč

V Selenči sa dňa 17. októbra 2021 uskutočnil 40. ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, ktorý v priamom prenose prostredníctvom RTV mohli sledovať aj diváci. Organizácia festivalu prebiehala podľa zaužívaného modelu z predchádzajúcich ročníkov, podľa podpísanej zmluvy o spoluorganizácii tohto významného celomenšinového podujatia za dodržiavania epidemiologických opatrení podľa pokynov z Krízového štábu pre mimoriadne situácie z Obce Báč. Takže i tohtoročný festival realizačne mali pod kontrolou Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Mieste spoločenstvo Selenča a Obec Báč. Okrem nich festival finančne podporili i Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

            Prítomným v sieni selenčského Domu kultúry sa na samom začiatku slávnostne prihovorili: predsedníčka Rady Miestneho spoločenstva Selenča Marína Vrabčeniaková, zástupkyňa predsedu Obce Báč Marína Balaban a česť otvoriť 40. Zlatý kľúč mala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

            40. ročník festivalu Zlatý kľúč priniesol 12 nových skladieb v žánri slovenskej populárnej hudby. O aranžmány pesničiek a o dizajn zvuku sa i toho roka postaralo viacero hudobníkov: Ervin Malina, Samuel Kováč, Juraj Súdi st., Rastislav Srnka, Ðorđe Petriško a Darko Konstantinović Konstantin. Spevákov sprevádzal festivalový orchester v zložení: Ljubiša Ponjević – bicie, Ervin Malina – bas gitara, Aleksandar Gabrić – elektrická gitara, Bogdan Ranković – saxofón, Juraj Súdi st. – klávesy, Aleksandar Dujin – klávesy ako aj Ondrej Maglovský – harmonika a Juraj Súdi ml. – husle.

Hodnotenie skladieb a interpretácií pesničiek mala na starosti odborná porota v zložení: Jovan Adamov, Pavel Tomáš st. a Vladimír Kováč. Keď ide o texty skladieb, hodnotila ich prekladateľka a spisovateľka Zdenka Valentová Belićová. Svojimi hlasmi prispeli i diváci v hľadisku ako i porota obecenstva a televíznym divákom tiež bolo umožnené zapojiť sa do hlasovania prostredníctvom sms-iek. Konferenciu mala na starosti Annamária Boldocká Grbićová a festival moderovala Sabína Amidžićová.

            Uvedený ročník do života priviedol dvanásť žánrovo pestrých skladieb, ktoré uvedieme podľa poradia prednesov na samotnom festivale.

            Juraj Súdi starší bol autorom skladby Ešte sme doma neboli. Zhudobnil ju na text Pavla Mučajiho a zároveň ju aj upravil a zaspieval. Juraj Súdi za túto pieseň získal 1. cenu odbornej poroty za skladbu a zároveň Cenu NRSNM.

            Jaroslav Berédi sa predstavil ako autor skladby a textu piesne Láska potajomná. Upravil ju Ðorđe Petriško a zaspievala Tatiana Jašková, ktorá získala cenu za najúspešnejšiu interpretáciu.

            Skladbu Rázcestia textára a skladateľa Mirka Ilića so skupinou Macao upravil Rastislav Srnka. Predniesol ju Mirko Ilić so skupinou Macao a autor skladby dostal 2. cenu odbornej poroty za skladbu.

            Ján Dobrík sa na tohtoročnom festivale zúčastnil ako autor skladby a textu piesne Selenča, kvitnúca a spevavá. Interpretoval ju spolu so Sandrou Grňovou. Ján Dobrík získal Špeciálnu cenu za dlhoročný vynikajúci prínos festivalu Zlatý kľúč.

Dino Poliak bol autorom skladby a textu piesne Hádka a zároveň ju interpretoval spolu s Magdalénou Kaňovou a upravil ju Ervin Malina. Za túto pieseň D. Poliak získal 3. cenu odbornej poroty za skladbu a cenu za najväčší počet sms hlasov.

Michal Zorňan bol ďalším súťažiacim na festivale, ktorý sa v jednej piesni predstavil dvojako. Ako skladateľ a interpret piesne Tá pravá, ktorú zhudobnil na text Vladimíra Nociara. Pieseň upravil Ervin Malina.

Autor skladby Úmyselne Miroslav Zvara zhudobnil text Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, pieseň upravil Juraj Súdi st. a predniesla ju Katarína Benková.

Iveta Kováčová sa piesňou Strom textára Samuela Kováča predstavila nielen ako interpretka, ale i ako skladateľka. Pieseň bola odmenená cenou odbornej poroty za najlepší text a odmenený Samuel Kováč bol zároveň aj upravovateľom skladby.

Janko Hrubík bol ďalším súťažiacim na festivale, ktorý sa v jednej piesni pod názvom Pieseň zdarma predstavil trojako. Ako skladateľ, textár a interpret spolu s Annou Torďanskou. Skladbu upravil Ervin Malina.

            Autor skladby S tebou Samuel Kováč zhudobnil vlastný text, upravil skladbu a na festivale ju predniesla Maja Levárska.

            Za festivalovou skladbou Nikdy neváhaj stál ďalší tím hudobníkov: skladateľka Marína Kaňová, autorka textu Nataša Zimanová a interpreti Leonóra Súdiová, Jarmila Kolárová a Martin Ján Javorník. Skladbu upravil Darko Konstantinović Konstantin.

            Pod skladbu Nech nás nič nerozdvojí sa podpísal autor Juraj Súdi ml., textárkou bola Karmena Kováčová a pieseň interpretovala Martina Agarská. Skladbu upravil Juraj Súdi st. a táto pieseň získala cenu poroty obecenstva.

            Ceny odmeneným slávnostne udelili predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, spred Obce Báč Marína Balaban a spred MS Selenča Marína Vrabčeniaková.

            Revuálna časť Zlatého kľúča odznela v duchu festivalových spomienok. Na svojrázny spôsob bola venovaná spomienke predvčasne zosnulému skladateľovi Samuelovi Medveďovi. Jeho festivalové skladby zaspievali Martina a Margarita Benkové, Ladislav Kekez, Jaroslav Kriška a Miroslav Hemela.

1 1

8

7 1