Prvé odborné stretnutie slovenských knihovníkov v Srbsku

Ako výsledok činnosti Komisie pre knižničnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM dňa 4. decembra 2015 vo veľkej sieni Zhromaždenia obce v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo prvé odborné stretnutie slovenských knihovníkov v Srbsku pod názvom Knižnice v slovenských prostrediach v Srbsku a ich úloha v ochrane národnej identity.

Viac ako štyridsať knihovníkov a účastníkov, ktorí pôsobia v školských a vo verejných knižniciach, privítala riaditeľka Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci Jarmila Stojimirovićová.

odborne stretnutie 2015 002

Následne sa prihovorili: Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM a predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, Pavel Marčok, predseda Obce Báčsky Petrovec, Zdenka Valentová Belićová, šéfredaktorka časopisu Nový život a iniciátorka tohto stretnutia ešte v roku 2013 a Koviljka Dobrićová, riaditeľka Knižnice Veljka Petrovića v Báčskej Palanke.

odborne stretnutie 2015 003

V pokračovaní úvodnej časti predstaviteľom všetkých školských knižníc boli odovzdané knižné darčeky – vydania Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca, ktoré odovzdávali Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS a Ján Slávik, predseda Výboru pre kultúru NRSNM.

odborne stretnutie 2015 004

V ďalšom bloku odborného stretnutia nasledovala pracovná časť, ktorej predsedala J. Stojimirovićová a v predsedníctve boli členky knižničnej komisie: Zuzana Valentíková, Nataša Filipová a Mária Ďurišová. Tatiana Pintírová prítomných zoznámila s Knižnicou na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade, Boženka Bažíková a Daniela Lomenová pripravili prezentáciu o Knižnici Matice srbskej a o fondoch v slovenskom jazyku, Anna Gašparovićová hovorila o školskej knižnici Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči, Mária Ďurišová prezentovala Obecnú knižnicu v Kovačici z postu riaditeľky tejto knižnice, Nataša Filipová hovorila o fungovaní Knižnice Dositeja Obradovića v Starej Pazove tiež z postu riaditeľky tejto knižnice a Jarmila Stojimirovićová podala referát o Knižnici Štefana Homolu v Báčskom Petrovci, ktorý bol trefne ilustrovaný videozáznamom o tejto knižnici.

odborne stretnutie 2015 005

Stretnutie knihovníkov bolo zaujímavým a nadovšetko podnetným pokusom o zmapovanie aktuálneho stavu a problémov našich školských a verejných knižníc, ktoré boli skonkretizované i v záveroch a v rámci diskusie.

odborne stretnutie 2015 006

Na realizáciu stretnutia knihovníkov a na doplnenie fondov povinného školského čítania v slovenskom jazyku v školských knižniciach bolo vyčlenené 200.000,00 dinárov.