Odborné zdokonaľovanie pre učiteľov

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny spolu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci schváleného Kalendára vzdelávacích podujatí pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizovali metodický seminár v dňoch 21. – 22. 10. 2022 pod názvom Podporné aktivity na rozvoj slovenského jazyka. Školenie pre 70 učiteľov materských škôl, prvého stupňa základných škôl, profesorov slovenčiny a slovenčiny s prvkami národnej kultúry sa konalo na Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči. Školenie otvorila a škole a účastníkom školenia odovzdala darčeky predsedníčka NRSNM Tatiana Vujačićová.