Odborné zdokonaľovanie pre učiteľov

NRSNM a Asociácia slovenských pedagógov usporiadala odborné zdokonaľovanie učiteľov 1. stupňa na ZŠ a učiteľov slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry, ktoré je akreditované na 8 hodín. Školenie sa uskutočnilo na ZŠ 15. októbra v Pivnici, v piatok, 19.11.2021 so začiatkom o 14,30 h, za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a NRSNM.

Úvodom odznela odborná prednáška  Mgr. Zuzany Kováčovej Švecovej, PhD. na tému Didaktická pomôcka Krajina Hláskovo. V pokračovaní školenia PaedDr. Svetlana Zolňanová a Tatiana Naďová prezentovali naše učebnice zo slovenského jazyka a jazyka s prvkami národnej kultúry pre 1. stupeň základnej školy. Na záver koordinátorka výboru pre vzdelávanie odovzdala interaktívne softvéry a nástenné mapy riaditeľovi školy Patrikovi Malinovi.

Na odbornom zdokonaľovaní sa zúčastnilo 40 učiteľov z Kovačice, Aradáču, Bieleho Blata, Erdevíka, Hložian, Nového Sadu, Čeláreva, Starej Pazovy, Selenče, Kulpínna, Sibaša, Kysáča a Pivnice.

 

fotomateriály Miroslav Pap