NRSNM podporila odchod DFS z Jánošíka na Slovensko

 

Reprezentantom detského slovenského folklóru zo Srbska na 15. ročníku Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávnostiach v Dulovciach bol DFS Jánošíček z Jánošíka, ktorý sa tu zúčastnil ako laureát minuloročného festivalu Zlatá brána.
Tridsaťčlenná výprava mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov z Jánošíka pobudla na Slovensku v dňoch 22. – 24. júla 2011. Väčšina z nich sa v krajine svojich predkov ocitla po prvýkrát. A už tento fakt, ako i krásne privítanie v Dulovciach, možnosť prezentovať svoju krajinu a vystupovať pred početným obecenstvom, nové priateľstvá, známosti a zážitky, budú určite dôvodom prečo si Jánošíčania na tento zájazd budú spomínať dlhé roky.
A veríme, že aj ich úspešné vystúpenia utkvejú v pamäti návštevníkom tohtoročných  Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností. Veď ich kroje, spevy, hudbu, tance, ako i samotný prednes obdivovali mnohí, tak odborníci ako i iní milovníci folklóru.

Členovia súboru Jánošíček, ktorý pôsobí pri Základnej škole T. G. Masáryka sa predstavili v sobotu 23. júla v rámci koncertu zahraničných Slovákov Prišli k nám, ako i na nedeľňajšom galaprograme  pod názvom Kvety nášho rodu. Ich repertoár pozostával z dvoch choreografií Ej, gágali, gágali husi na ulici a Ke som ja bou prvý raz na tanci a zo sólových spevov mladých nádejných speváčok Anežky Horniakovej a Maje Miloševićovej. Súbor nacvičujú učitelia Jaroslav a Zuzana Halabrínovci a pod choreografie sa podpisuje Katarína Mosnáková. Vedúci súboru mali tiež  príležitosť v Dulovciach sa spoločne tešiť z úspešného vystúpenia mladých jánošíckych folkloristov, ale i nadviazať kontakty a vymeniť si skúsenosti s predstaviteľmi iných súborov. S tým cieľom sa konalo i stretnutie u starostu obce Dulovce Štefana Caletka, kde vedúcich súborov prišiel privítať i predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák a predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Dulovciach Štefan Ježo, teda traja zástupcovia hlavných organizátorov podujatia.

Okrem DFS z Jánošíka v amfiteátri neveľkej dedinky Dulovce sa zúčastnili i ďalšie dva krajanské súbory: DFS Bratia Banas z Josipovca (Chorvátsko) a DFS Javorinky z Krempách (Poľsko), ako i   sedem folklórnych súborov zo Slovenska. Bohatý, pestrý a hravý program tak stvárnilo vyše 250  mladých folkloristov. A keďže Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti bežného roku oslávili svoje 15. výročie, v rámci podujatia sa konal aj krst Pamätnice doterajších ročníkov slávností v Dulovciach autorky Márie Kataríny Hrkľovej, predsedníčky občianskeho združenia Dotyk ľudskosti.

Možnosť sledovať takýto pôsobivý program ale i účinkovať v jeho realizácii bola ozaj veľká a nevšedná skúsenosť pre mladých Jánošíčanov. Bol to zároveň i svojrázny podnet pre ďalšie pestovanie  folkloristických tradícií v Jánošíku.

Odchod laureáta Zlatej brány na festival do Duloviec podporuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny prostredníctvom projektu schváleného na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Katarína Mosnáková

Foto: Daniel Demjen