Návšteva štátneho tajomníka

 

 Dňa 25. mája t.r. štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky navštívil Maticu Slovenskú, Základnú školu Jána Čajaka a Gymnázium Jána Kollára v Báčskom Petrovci. V jeho spoločnosti boli: generálna riaditeľka Sekcie pre medzinárodné styky Dagmar Hupková, vedúca kancelárie ŠT Adriana Talajová, veľvyslanec Slovenskej rebubliky v Belehrade Ján Varšo a konzulka Katarína Stehlíková. V Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára sa uskutočnilo slávnostné udelenie Medailí sv. Gorazda našim eminentným osvetovým pracovníkom – Dr. Michalovi Týrovi a Anne Medveďovej.
 V popoludňajších hodinách štátny tajomník navštívil Základnú školu Jána Kollára v Selenči, kde selenčskí žiaci pripravili priliehavý privítací program. Cieľom bolo prezentovať prácu na škole prostredníctvom ukážok z rôznych aktivít: folklórnej, literárnej, recitačnej, hudobnej.