Návšteva staropazovskej slovenskej školy

Základnú školu hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove navštívili 2. apríla 2015 predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová, predsedníčka, Katarína Melegová Melichová predsedníčka Výkonnej rady a predsedníčka MSS Ján Brna Predseda Výboru pre vzdelávania, Svetlana Zolňanová, koordinátorka  ako i Michal Baláž, podpredseda Matice slovenskej v Srbsku.

pazova skola 002

Na tamojšej slovenskej základnej škole sa usporiadala rodičovská porada pre rodičov potenciálnych žiakov prvého ročníka na tejto škole a detí, ktoré budú navštevovať prípravný ročník v predškolskej ustanovizni. Rodičov privítali aj Libuška Lakatošová, poslankyňa v republikovom parlamente a členka NRSNM, Miroslav Kožík, podpredseda NRSNM pre Sriem, členovia Školského výboru, predsedníčka Rady rodičov, riaditeľ školy a členovia kolektívu a médiá.

pazova skola 003

Prítomným štyrom rodičom, boli odprezentované aktivity Národnostnej rady a Matice slovenskej v rámci projektu Chcem byť žiakom v slovenskej triede, rodičom, ktorí si zapíšu žiakov do slovenskej triedy budú zabezpečené bezplatné slovenské učebnice pre 1. ročník základnej školy, školská taška a školský príbor, pobyt na Slovensku v škole v prírode počas školenia a odporúčanie na získavanie štipendia pri ďalšom školení v Slovenskej republike.

pazova skola 004

Keďže prebieha zápis žiakov do 1. triedy, prítomní si zaplánovali návštevu rodín, kde sú zmiešané manželstvá za cieľom odporúčania zápisu dieťaťa do slovenskej triedy. Za týmto účelom bol napísaný otvorený list v mene Národnostnej rady a Matice, ktorý bude odovzdaný rodičom pri návšteve rodiny a prezentovaný v médiách.

pazova-makanova


Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny vyčlenila zo svojho rozpočtu  8.796,00.