Návšteva škôl v Srieme

Koordinátorka pre vzdelávanie, Svetlana Zolňanová a členovia NRSNM Igor Feldy a Janko Havran navštívili 17. októbra 2018 ZŠ 22. júla v Krčedíne, vysunutú triedu v Slankamenských Vinohradoch.

navsteva-skol-v-srieme okt 2018 002

Pri tej príležitosti sa dohodli s riaditeľom školy, aby sa v priestoroch školy konali hodina slovenského jazyka pre deti predškolského veku a žiakov druhého stupňa základnej školy, ktoré žijú v Slankamenských Vinohradoch za podpori Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, udelené boli žiakom učebné pomôcky a knihy za podpory Bibiany z Bratislavy a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

navsteva-skol-v-srieme okt 2018 003

V ten istý deň sa žiakom, ktorí sú zapísaný do slovenských tried, na ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove rozdelili knihy Chlapček na Hrášku, dar Bibiany z Bratislavy a žiakom, ktorí sú v srbských triedacha žiakom ZŠ Simeona Aranického učebnice na vyučovanie slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry za prítomnosti republikovej poslankyne Libušky Lakatošovej.

navsteva-skol-v-srieme okt 2018 004

navsteva-skol-v-srieme okt 2018 005

Na Gymnáziu Branka Radičevića v Starej Pazove sa s riaditeľom školy  rokovalo o možnosti otvorenia slovenskej triedy a pre žiakov, ktorí navštevujú hodiny slovenčiny fakultatívne na gymnáziu a strednej ekonomickej školy sa podpísala zmluva o financovaní hodín  s profesorkou Marínou Vasilićovou.