Návšteva ministra Petra Plavčana

Počas Slovenských národných slávností Báčsky Petrovec navštívil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, ktorý vystúpil na otváracom programe v piatok 5. 08. a v sobotu, 6. 08. na slávnostnej promócii bakalárov VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, ktorá sa konala na Gymnáziu v Báčskom Petrovci a na Stretnutí slovenských dolnozemských učiteľov zo Srbska, Maďarska, Rumunska a Chorvátska.

peter plavcan slavnosti 2016 002

NRSNM na týchto podujatiach predstavovala koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová a na Stretnutí učiteľov bral účasť aj predseda VPV NRSNM Ján Brna.