Návšteva Erdevíka

Dňa 22. decembra 2015 bola uskutočnená návšteva ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku.

Pri príležitosti rozdelenia ocenení zo súťaže Čo dokáže pekné slovo, koordinátorka pre vzdelávanie hovorila s riaditeľkou školy a s učiteľmi v slovenských triedach o problémoch zlučovania žiakov od 1. – 4. ročník do jednej triedy a o možnostiach zachovania vzdelávania po slovensky v dvoch kombinovaných triedach.

vianoce erdevik darceky 2015 002

Národnostná rada žiadosť o zachovanie dvoch kombinovaných tried podá Ministerstvu osvety, vedy a technologického rozvoja.

Za cieľom zabezpečenia väčšieho počtu žiakov pre deti predškolského veku v Erdevíku, Ľube a v Binguli sa začali organizovať hodiny slovenčiny prostredníctvom prezentovania slovenského folklóru a tradičnej kultúry.

vianoce erdevik darceky 2015 003

Pre vychovávateľku a slovenčinárku Národnostná rada zabezpečila slovenské knihy.

Vypracovaný je podrobný harmonogram o činnosti v roku 2016 k projektu o zveľadení vyučovania slovenčiny u detí predškolského veku v Erdevíku, Ľube, Binguli a v Šíde.