Naša Vansovej Lomnička

Jubilejný 50. ročník medzinárodného festivalu v umeleckom prednese poézie a prózy žien Naša Vansovej Lomnička prebiehal od 13. do 15. októbra 2017 v Starej Ľubovni v organizácii Ľubovnianskeho osvetového strediska, Prešovského samosprávneho kraja a mesta Stará Ľubovňa. Zúčastnili sa ho 43 recitátorky z celého Slovenska, jedna z Poľska a jedna zo Srbska.

nasa-vansovej-lomnicka okt 2017 002

Asociáciu slovenských spolkov žien reprezentovala recitátorka Miriam Murtínová z Hložian. Miriam zároveň získala Cenu Jožky Guregovej za prednes úryvku z diela Michaila Šolochova Rozoraná celina. Sprevádzali ju Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ, a Katarína Zorňanová, pokladníčka ASSŽ.

nasa-vansovej-lomnicka okt 2017 003

Podujatie, ktoré prebiehalo v slávnostnej sieni mesta Stará Ľubovňa, otvoril primátor mesta PhDr. Ľuboš Tomko a po príhovoroch nasledoval kultúrno-umelecky program. V rámci galakoncertu, ktorý bol venovaný 50. výročiu od založenia podujatia Naša Vansovej Lomnička, vystúpili speváčky, folklórna skupina, najúspešnejšie recitátorky, zakladatelia festivalu ako aj profesor Juraj Sarvaš, ktorý dlho rokov bol v porote festivalu a tentoraz zarecitoval Sládkovičovu Marínu.

nasa-vansovej-lomnicka okt 2017 004

Odchod delegácie Asociácie slovenských spolkov žien a našej víťazky finálovej súťaže v kategórii prednesu prózy Miriam Murtínovej, finančne podporila NRSNM v hodnote 35.000,00 dinárov a Matica slovenská v Srbsku knižnými darmi.

Viera Miškovicová, predsedníčka ASSŽ