Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny navštívil veľvyslanec Jan Braathu, vedúci misie OBSE v Srbsku

Dňa 28.10.2021. o 16:45 Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny navštívil veľvyslanec Jan Braathu, vedúci misie OBSE v Srbsku, ktorý bol na oficiálnej návšteve v Novom Sade.

Veľvyslanca Braathu sprevádzala delegácia zložená z týchto členov: Stephan Nunner, vedúci politiky a koordinácie, Vassil Genchev, politický poradca, Zuzana Pavlíková, hlavná poradkyňa pre národnostné menšiny, Milica Rodić, programová referentka a Nada Kojadinović, prekladateľka z anglického jazyka.

Na stretnutí účastníci hovorili o postavení slovenskej národnostnej menšiny v Srbskej republike, o činnosti Národnostnej rady v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma, ako aj o zachovávaní slovenskej identity, kultúry a tradície v Srbskej republike.

V mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny stretnutia sa zúčastnili: Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, Mária Poptešinová, tajomníčka NRSNM a koordinátorka VÚPJP NRSNM a Svetlana Zolňanová, členka NRSNM a koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM.

20211028 182411-min 1

20211028 173136-min 1