Národnostná rada zasadala v Jánošíku

 V sobotu, 9. októbra 2010 sa v Jánošíku uskutočnilo 3. zasadnutia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Na rokovacom programe zasadnutia boli voľba Výkonnej rady Národnostnej rady a formovania výborov.
 Výkonná rada je novým orgánom Národnostnej rady, ktorý je definovaný Zákonom o národnostných radách národnostných menšín. Výkonná rada má osem členov, ktorí nemusia byť členovia Národnostnej rady. Do funkcie predsedníčky Výkonnej rady bola zvolená Jarmila Ćendićová z Kovačice a podpredsedami sa stali Alexander Bako zo Starej Pazovy, Andrej Marčok z Kysáča a Ján Puškár z Kovačice..

 V pokračovaní zasadnutia členovia Národnostnej rady formovali štyri výbor a zvolili ich vedenie. Do funkcie predsedníčky Výboru pre vzdelávanie bola znovuzvolená PaedDr. Svetlana Zolňanová zo Selenče. Podpredsedom tohto výboru sa stal Ján Brna z Báčskeho Petrovca.

 Predsedom Výboru pre informovanie sa opätovne stal Samo Žiak zo Silbaša a funkciu podpredsedníčky bude v tomto mandáte zastávať Katarína Melegová Melichová z Báčskeho Petrovca.
 Výbor pre kultúru dostal novú predsedníčku, stala sa ňou Annamária Boldocká Grbićová z Báčskeho Petrovca a podpredsedníčkou je Anna Chrťanová Leskovac z Kysáča.
 Aj Výbor pre úradné používanie jazyka a písma má nové vedenie. Jeho novým predsedom je Pavel Marčok z Báčskeho Petrovca a podpredsedom Juraj Červenák z Hložian.
 Predsedovia výborov Národnostnej rady sú členmi Výkonnej rady automaticky, na základe svojej funkcie.
 Zasadnutie Národnostnej rady v Jánošíku malo aj svoj slávnostný charakter, nakoľko sa uskutočnilo v rámci osláv dvojstého výročia príchodu Slovákov do tejto malebnej banátskej dedinky.