Národnostná rada venovala fotografický aparát redakcii Hlasu ľudu

V utorok 28. februára 2023 v miestnostiach NVU Hlas ľudu v Báčskom Petrovci predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková spolu s predsedníčkou Výboru pre informovanie NRSNM Annamáriou Tamašiovou a koordinátorkou VPI Lýdiou Damijanovou odovzdali redakcii novín Hlas ľudu dar –  fotografický aparát, vzácnu pracovnú pomôcku v novinárstve, tak v jeho tlačenej, ako aj v elektronickej podobe. Ide o kvalitný fotoaparát značky Nikon s náročnejším objektívom a sprievodným vybavením, ktorý by mal vylepšiť predovšetkým kvalitu fotografií na webovej stránke Hlasu ľudu, ako aj titulnú stranu novín v tlačenej podobe. Túto podporu nášmu jedinému týždenníku navrhol ešte Výbor pre informovanie v predchádzajúcom zložení v čele s vtedajšou predsedníčkou Annou Horvátovou, aby k realizácii prišlo teraz, na samom začiatku práce nového Výboru pre informovanie a Národnostnej rady.