Nábor žiakov na hodiny slovenčiny

8. októbra sa v priestoroch Kultúrno-osvetového spolku Pavela Jozefa Šafárika v Novom Sade v organizácii MOMS Nový Sad poriadal kultúrny večierok pre naše deti, ktoré navštevuje slovenskú škôlku alebo hodiny slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry.

nabor-ziakov 2018 002

Slovom a hudbou žiakov a rodičov oslovil Orchestrík zo Selenče pod vedením Juraja Súdiho.

nabor-ziakov 2018 003

Svetlana Zolňanová žiakom rozdelila učebnice a priliehavý didaktický materiál a učiteľom zmluvy na podporu vyučovania slovenčiny v predškolských ustanovizniach v Novom Sade, Čeláreve, Bielom Blate, Báčskej Palanke a na Gymnáziu Jovana Jovanovića Zmaja v Novom Sade.

nabor-ziakov 2018 004

Záverom podujatia Libuška Lakatošová pozdravila Matičiarov a vyzvala rodičov a deti, aby si zachovali svoju materinskú reč a svoju národnú identitu.

nabor-ziakov 2018 005

nabor-ziakov 2018 006

nabor-ziakov 2018 007

nabor-ziakov 2018 008

nabor-ziakov 2018 009