Mladí divadelníci z Vojlovice na Slovensku

Detský divadelný súbor SKOS Detvan z Vojlovice za získané prvé miesto na Detskej divadelnej prehliadke 3xĎ v Starej Pazove vo vlaňajšom súťažnom roku získal zájazd na Slovensko. Hostiteľom našich odmenených súborov je už siedmy rok Dom Matice slovenskej v Galante a cestovné trovy súborom zabezpečuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Termín tohto zájazdu sa vždy ladí podľa termínu celoslovenskej detskej divadelnej prehliadky Zlatá priadka v Šali a tak bolo i toho roku. Mladí Vojlovičania v Galante a Šali pobudli v dňoch od 22. do 24. mája 2019.

Po príchode do Galanty a po občerstvení účastníci zájazdu získali niekoľko slov o Matici slovenskej a keďže sa privítanie uskutočnilo vo výstavnej miestnosti Domu Matice slovenskej v Galante, kde bola práve nainštalovaná výstava – Evka Kristínová, jednoducho kráľovná – mladým divadelníkom bola priblížená táto významnú osobnosť slovenskej divadelnej kultúry.

Hneď v prvý deň zájazdu 22. mája v podvečerných hodinách hod súbor vystúpil s divadelným predstavením na doskách Domu MS Galanta. V spoločenskej miestnosti Domovina zahrali divadelné predstavenie Rozmarín – o zakliatom vlkovi a Červenej čiapočke.      

2019 05 22 Galanta zahranicie2 c-min

V ďalší deň sa po raňajkách vybrali do Šale na hlavný bod programu – Zlatá priadka, Celoslovenskú prehliadku detskej divadelnej tvorivosti, kde si pozreli víťazné predstavenia, zúčastnili sa aktívne na tvorivých dielňach, kde vlastnoručne vyrobili darčeky pre seba a svojich blízkych. Po obede sa presunuli na Termálne kúpalisko Vincov les v Sládkovičove, kde zostali celé poobedie. Tretí deň navštívili Vlastivedné múzeum, kde ich pani lektorka previedla celým múzeom aj s odborným výkladom. Deti videli archeologické vykopávky zo staršieho obdobia, meštianske bývanie z prelomu 19. a 20. storočia, sakrálne pamiatky, krojované postavy z okolia Galanty, keramiku, výnimočnú lekáreň, ktorá donedávna slúžila obyvateľom Galanty, obrazy, vodné mlyny v okolí Galanty, no aj zaujímavú výstavu Svet macíkov, ktoré zozbierala a zapožičala majiteľka medvedíkov z Maďarska. Potom sa presunuli do renesančného kaštieľa v Galante. Deti si pozreli priestory sobášnej siene, reprezentačných priestorov mesta Galanty, archeologické vykopávky z okolia Galanty a v neposlednom rade aj výstavu sklára, ktorý práve vtedy vystavoval v galantskom kaštieli.

Podľa Zlatice Gažovej, riaditeľky Domu MS Galanta