MALÝ FORMÁT 2016

NRSNM, Galéria Rajka Mamuzića a autor projektu Ján Agarský

vyhlasuje výtvarnú súťaž  MALÝ FORMÁT

Podmienky súbehu:

  1. Súbeh je pre profesionálnych umelcov alebo členov umeleckých združení  (ULUS, ULUPUDS, ULUV alebo podobných). Umelci, ktorí sú občania Srbska a vo svojom rodokmeni sa môžu nadviazať na Slovenskú republiku.
  2. Práce musia byť na papieri formátu  A 4 (20 cm x 30 cm), technika je ľubovoľná. Väčší a menší formát od zadaného nebude vystavený.
  3. Lehota na doručenie prác je 30. 09. 2016. Výtvarné práce, ktoré budú doručené po uplynutí lehoty môžu byť vystavené, ale nebudú v katalógu.
  4. Jeden umelec bude ocenený a to samostatnou výstavou v Ústave pre kultúru  vojvodinských Slovákov. V porote budú Sava Stepanov, Lazar Marković, Jozef Klátik, Ðula Šanta a Ján Agarský.

 
Práce zaslať alebo priniesť na adresu:

NRSNM
(pre súbeh MALÝ  FORMÁT)
Bulvár Mihajla Pupina 1 / IV
21 000 Nový Sad