Letný tábor mladých výskumníkov UNESCO 2017 – Banská Bystrica

Nedeľa, 9. júla 2017 sa začala odchodom siedmich žiakov zo Starej Pazovy v sprievode vedúcej učiteľky na celotýždenný letný tábor mladých výskumníkov UNESCO. Organizátorom táboru bolo Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Banskej Bystrice pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.

letny-tabor-mladych-vyskumnikov jul 2017 002

Tohto podujatia sa zúčastnili okrem žiakov zo Srbska aj žiaci z Maďarska, Rumunska, Ukrajiny, Chorvátska, Poľska a Ameriky. Centrom diania bolo mesto Banská Bystrica, v ktorom bolo zabezpečené ubytovanie pre zúčastnených, a to na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Tu nás v mene organizátorov srdečne privítali Ondro Druga, Mirka Kozaková a Radka Cachovanová.

Trio mladých pedagógov žiakov sprevádzal počas celého pobytu na Slovensku a chystal rôzne aktivity, ktorých sa žiaci zúčastňovali. Spolu s odborníkmi v Banskej Štiavnici sa zasvetili do čara baníctva. Ukázali nám krásu Banskej Bystrice, jej okolia, Artikulárny kostol v Hronseku, biosférickú rezerváciu Poľana, dedinku Vlkolínec, Donovaly a jazdu lanovkou na Novú Hoľu. Jednou zo zaujímavých činností bola prednáška a prezentácia Matúša Fiľa a jeho kolegu na tému Fujara.

letny-tabor-mladych-vyskumnikov jul 2017 003

V rámci aktivít žiaci pracovali v družstvách pomenovaných podľa riek na Slovensku, a to Dunaj, Váh, Laborec, Hron a Ipeľ. Cieľom bolo vzájomne sa spoznať, precvičovať slovenčinu, zoznámiť sa s časťou Slovenska patriacou medzi lokality UNESCA na Slovensku a kamarátenie.

Domov sme odchádzali obohatený novými skúsenosťami, vedomosťami, pozitívnymi dojmami a novými priateľstvami.

Zájazd podporili NRSNM, ÚSŽZ a rodičia žiakov.