Letná škola priemyselného dizajnu a Letná škola informatiky

Od 23. – 28. 08. 2015 v organizácii Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave prebiehal tábor pre žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí Letná škola priemyselného dizajnu a Letná škola informatiky.

letna skola informatiky 002

Na táboroch brali účasť stredoškoláci z Gymnázia v Báčskom Petrovci, Strednej zdravotníckej škole v Novom Sade, odmenení žiaci zo súťaží zo slovenského jazyka a žiaci generácie z Padiny, Jánošíka, Aradáča, Báčskeho Petrovca, Kulpína, Hložian a Pivnice.

letna skola informatiky 003

V rámci tábora sa navštívila Bratislava, Kremnica, Banská Štiavnica, Galéria umenia Danubiana a elektráreň Gapčíkovo, kde mali účastníci zo Srbska a Ukrajiny možnosť skúmať jednotlivé historické pamiatky z aspektu umenia, dizajnu a technických riešení a v záverečnej časti tábora odprezentovať, získané poznatky o Slovenskej republike.

letna skola informatiky 004

Poďakovanie za podporu patrí  Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu  SR, Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí a Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny.

letna skola informatiky 005

letna skola informatiky 006

letna skola informatiky 007

letna skola informatiky 008

letna skola informatiky 009

NRSNM na kemp hradila pedagogický dozor a cestovné trovy vo výške  140.000.