Kurz jazykovej kultúry prerastá do tradície

Kurz jazykovej kultúry, ktorý sa zrodil vo Výbore pre informovanie NRSNM a v Asociácii slovenských novinárov v marci tohto roku, už prerastá do tradičného školenia novinárov, redaktorov a jazykových redaktorov, ktorí sa počas akademického roka raz do mesiaca stretnú v Novom Sade. Stretnutia sa realizujú interaktívnou formou školenia, ktoré má na starosti prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.

Jeho 6. kolo sa zrealizovalo v stredu 24. novembra 2010 v Novom Sade. Tridsať účastníkov, väčšinou novinári, redaktori, jazykoví redaktori a dopisovatelia týždenníka Hlasu ľudu, časopisu Vzlet, Rádia Nový Sad a Televízie Vojvodiny na novembrovom školení prebrali tému výslovnosti v slovenskom jazyku, čiže segmentálnu jazykovú rovinu. Aj tento-raz náležitú pozornosť venovali lexikálnym nenáležitým tvarom v slovenskej vojvodinskej žurnalistike.
Ďalšie stretnutie si dohodli na 22. decembra 2010.