Krajanské leto s MC UMB

pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí 5. – 14. augusta 2022

Penzión Zornička, Donovaly

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizovalo v dňoch 5. 8– 14. 8. 2022 druhý turnus  letný vzdelávací tábor Krajanské leto s MC UMB, pre Slovákov žijúcich v Ukrajine, Írsku, Gruzínsku, Cypre, Anglicku, Srbsku a Rumunsku, ktoré sa organizačne konalo v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Program bol zameraný na povzbudenie účastníkov ku aktívnej a prirodzenej komunikácii v slovenskom jazyku. Ich hlavnou úlohou bolo vzdelávanie mladých účastníkov alternatívnymi formami, prostredníctvom hier, poznávania prírody, histórie, tradícií Slovenska priamo v teréne. Spracovali Dobšinského rozprávky – dramatizácia v tímoch – scenár, kostýmy, nacvičovanie divadla. Skúsili si remeselné techniky- drôtikárstvo, makramé, šúpolie z krepového papiera, modrotlač. Absolvovali aj túry na  Kečku, lanovku- Nová Hoľa, Kalište, Habakuky, výlet Vlkolínec, Banská Bystrica (námestie, plaváreň).

Záverečným  galavečerom prezentácie krajín, kde si každý predstavil krajinu z ktorej prišiel a predviedol svoje talenty, odovzdávaním diplomov sa úspešne ukončil augostový turnus Krajanského leta.

Zo Srbska sa zúčastnili odmenení žiaci na súťažiach zo základných škôl z Aradáča, Hložian, Kovačice, Báčskeho Petrovca, Pivnice, Selenče a zo Starej Pazovy za podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Odbornou garantkou vzdelávacích aktivít je doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka UMB pre medzinárodné vzťahy a celoživotné vzdelávanie. Gestorkou realizácie aktivít bola Mgr. Janka Raffay, PhD. Krajanské leto prebiehalo v penzióne Zornička na Donovaloch.