Komisia pre lokálne médiá si vytýčila priority v roku 2011

Členky novoutvorenej Komisie pre lokálne médiá Výboru pre informovanie NRSNM v čele s predsedníčkou Katarínou Melegovou-Melichovou po prvý-krát zasadali v stredu 24. novembra 2010 v Novom Sade.
Témou schôdze bolo schválenie návrhu príslušností a programu práce a rozpočtu Komisie na rok 2011. Po konštruktívnej diskusii oba návrhy schválili. Najdôležitejšie príslušnosti Komisie, podľa prítomných členiek, sú poskytovanie mienky ohľadom kandidátov na členov správnych, dozorných a programových rád v lokálnych médiách, sledovanie aktivít okolo privatizácie a pomáhaniepri vynachádzaní najadekvátnejších riešení pre médiá, ktoré vysielajú svoj program aj v slovenskej reči, ako aj vynachádzanie spôsobov a prostriedkov pre odborné zdokonaľovanie zamestnancov v lokálnych médiách.

Prioritné akcie Komisie v roku 2011 vidia v digitalizácii archívov a fonoték lokálnych médiíí, vo vybavovaní lokálnych médií súčasnou technikou, založení asociácie lokálnych elektornických médií, ktoré vysielajú program v slovenskej reči a organizoavnie odborného zdokonaňovania pre hlásateľov a novinárov elektornických lokálnych médií pod názvom Kultúra a technika reči.