K zasadnutiam Organizačno-správnej rady divadelného festivalu 3xĎ

Dňa 28. apríla 2016 v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa uskutočnilo prvé zasadnutie Organizačno-správnej rady 23. Detského divadelného festivalu 3xĎ a ešte raz 19. mája 2016 v SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove bolo aj druhé zasadnutie tohto organizačného telesa prehliadky 3xĎ.

Zasadnutí sa zúčastnili Libuška Lakatošová, predsedníčka Organizačno-správnej rady, Alexander Bako, Ján Makan, Mária Čániová a riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Anna Chrťanová Leskovac.

Na prvom zasadnutí v Novom Sade prítomných privítala riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a zahlásila jediný bod rokovania – organizáciu 23. Detského divadelného festivalu 3xĎ. Prítomných informovala o tom, že sa na súbehy, ktoré vypísal ÚKVS na koordinátorov celomenšinových festivalov a na grafický dizajn propagačného materiálu týchto festivalov neprihlásil nikto, takže prítomní navrhli, aby tohtoročným koordinátorom festivalu bol Miroslav Kožík.

Keďže sa festivalu zúčastní približne 160 detí a 80 dospelých prítomní sa zhodli s tým, aby festival prebiehal iba jeden víkend. Keď ide o dátum uskutočnenia detského divadelného festivalu, určené boli dni od 3. po 5. jún 2016. Na schôdzi sa prítomní venovali i otázke ubytovania detí – divadelníkov počas celej prehliadky v Starej Pazove. Zatiaľ táto otázka zostala nedopovedaná. Prítomní navrhli spoluprácu s Výtvarnou komisiou Výboru pre kultúru NRSNM, najmä v otázkach, ktoré sa týkajú dizajnu propagačného materiálu.

Taktiež sa zhodli na tom, aby členov odbornej poroty navrhol koordinátor festivalu Miroslav Kožík a aby odborná služba NRSNM poslala na všetky základné školy, ktoré sa zúčastňujú festivalu výzvu na výtvarné riešenie diplomu DDF 3xĎ, ktoré potom bude hodnotiť Výtvarná komisia VPK NRSNM. Do tej chvíle bolo prihlásených 14 divadelných predstavení a ako hosťujúce predstavenie Alexander Bako navrhol bábkové divadlo zo Žiliny zo Slovenska.

V rámci druhého zasadnutia, uskutočneného v staropazovskom spolku sa pokračovalo s organizačnými prípravami tejto prehliadky, určovaním odbornej poroty, ktorej členmi sa stali Miroslav Benka, Miroslav Fábry a Zuzana Tárnociová a umeleckým vedúcim – Ján Makan. Dohodnuté bolo, že deti, účastníci 3xĎ, nebudú počas trvania prehliadky ubytované v Starej Pazove a doriešené boli i otázky prípravy propagačného materiálu, ktorého dizajn vypracuje Jasna Opavská.

Na obe zasadnutia sa minulo 6.932,00 a  11.132,00 dinárov.