Informácie ohľadom diaľkovej výučby 4

 Odvysielané ukážkové hodiny počas núdzového stavu si môžete pozrieť:

          Slovenský jazyk od 7,45 do 9, 45 v pondelok a v stredu pre 1. – 4. ročník a vo štvrtok a piatok pre 5. – 8. ročník ako aj na stránke RTV 2 – SK a na ich stránke You Tube      http://www.rtv.rs/sk/slovensk%C3%BD-jazyk

          odborné predmety – každý deň na TV Petrovec od 15,00- 17,30 na fb stránke TV Petrovec  https://www.facebook.com/tvpetrovec/               https://www.tvpetrovec.com/

          RTV Stará Pazova od 12,30 a na ich stránke You Tube    https://www.rtvstarapazova.rs/sr/naslovna.php   

          RTV OK Kovačica  – každý deň a presnejší rozvrh si pozrite na  http://www.rtvok.com/index.php/home/111-televizija/clanci-na-jezicima/slovacki/vesti/4509-online-prednasky-aj-na-tv-ok

 

 

 

Srbská republika

MINISTERSTVO OSVETY, VEDY A TECHNOLOGICKÉHO ROZVOJA

Číslo: 611/-00-340/2020-03

Dátum: 20. 3. 2020

Belehrad Nemanjina 22-26

 

 

 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA STREDNÁ ŠKOLA

– riaditeľom, učiteľom a triednym učiteľom –

 

 

PREDMET: Dodatočné pokyny na sledovanie a evidovanie postupu žiakov v období učenia na diaľku

 

Vážení!

 

Podľa listu zaslaného školám 17.03.2020 v súvislosti s učením na diaľku sa zdôraznila povinnosť škôl a poskytnuté sú pokyny na pokrok žiakov počas obdobia učenia na diaľku.

 

Je dôležité, aby učitelia štruktúrovali svoju pedagogickú dokumentáciu o sledovaní žiakov, aby mohli neustále zaznamenávať relevantné postrehy o ich pokroku vo vzdelávaní (informácie o pokroku vo vzdelávaní vo vzťahu k výstupom učenia, pozorovania týkajúce sa snáh žiakov a odporúčania pre ďalšie učenie). Učitelia môžu zaznamenávať svoje poznámky o pokroku v pedagogickej dokumentáacii, ktorú si samostatne štruktúrovali (písomne a/alebo v elektronickej forme, pomocou systémov na sledovanie výsledkov žiakov prostredníctvom iných elektronických podporných systémov).

 

Je tiež potrebné, aby učitelia na školách svoje pedagogické záznamy viedli elektronicky pomocou softvérových riešení E-denníka a stručné poznámky o pokroku vo výučbe zaznamenávali pre každého žiaka. V časti týkajúcej sa registrácie známok pre vybraného žiaka (obrázok „Známky“) výberom


možnosti „Dodať aktivitu “ učiteľ získa možnosť zaznamenať postrehy o aktivitách a pokroku každého žiaka.

Triedni učitelia majú možnosť pri plánovaní pracovného týždňa v sekcii „Poznámka“ uviesť, že sa výučba v bežnom vyučovacom týždni realizuje na diaľku.

 

 

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.

 

MINISTER

Mladen Šarčević v.r.