Informácie ohľadom diaľkovej výučby 18

ROZVRH VYSIELANIA:

RTV 2 / slovenský jazyk od 11. 05. 2020 v čase 7.45 -9. 45

11.05. a 13. 05. pre 1. – 4. ročník, 14. 05. a 15.05. pre 5. – 8. ročník

          vysielanie môžete pozerať aj na http://www.rtv.rs/sk/slovensk%C3%BD-jazyk

rozvrh vysielania TV PETROVEC: a na fb stránke TV Petrovec

Podľa uvedeného rozvrhu TV OK Kovačica vysiela každodenne od 16.00 a RTV Stará Pazova od 12.30.

rozvrh vysielania TV PETROVEC:

11.05.2020/ pondelok

15.00 – piataci: matematika

15.30 – šiestaci: fyzika

16.00 – druháci: matematika

16.30 – siedmaci: biológia

17.00 – prváci: matematika

12.05.2020/utorok

15.00- siedmaci: matematika

15.30 – ôsmaci: biológia

16.00 – tretiaci: matematika

16.30 – šiestaci: biológia

17.00 – štvrtáci: matematika  

13.05.2020/streda

15.00 – šiestaci: matematika

15.30 -ôsmaci: matematika

16.00 – siedmaci: chémia

16.30 – ôsmaci: dejepis

17.00 – piataci: biológia

14.05.2020/štvrtok

15.00 – šiestaci: dejepis

15.30 – ôsmaci: chémia

16.00 – siedmaci: zemepis

16.30 – siedmaci: dejepis

17.00 – piataci: zemepis

15.05.2020/piatok:

15.00 – ôsmaci: fyzika

15.30 – šiestaci: zemepis

16.00 – štvrtáci: príroda a spoločnosť

16.30 – ôsmaci: zemepis

17.00 – tretiaci: príroda a spoločnosť

17.30 – siedmaci: fyzika