Informácie ohľadom diaľkovej výučby 16

ROZVRH VYSIELANIA:

RTV 2 / slovenský jazyk od 27. 04. 2020 v čase 7.45 -9. 45 – repríza

27.04. a 29. 04. pre 1. – 4. ročník, 30. 04. pre 5. – 8. ročník

          vysielanie môžete pozerať aj na http://www.rtv.rs/sk/slovensk%C3%BD-jazyk

rozvrh vysielania TV PETROVEC: a na fb stránke TV Petrovec

Podľa uvedeného rozvrhu TV OK Kovačica vysiela každodenne od 16.00 a RTV Stará Pazova od 12.30.

rozvrh vysielania TV PETROVEC:

27.04.2020/ pondelok

15.00 – piataci: dejepis

15.30 – šiestaci: dejepis

16.00 – prváci: matematika

16.30 – siedmaci: biológia

17.00 – ôsmaci: biológia

28.04.2020/utorok

15.00- siedmaci: matematika

15.30 – ôsmaci: matematika

16.00 – tretiaci: príroda a spoločnosť

16.30 – šiestaci: biológia

17.00 – piataci: zemepis

17.30 – šiestaci: dejepis

29.04.2020/streda

15.00 – piataci: matematika

15.30 – druháci: matematika

16.00 – siedmaci: chémia

16.30 – ôsmaci: dejepis

17.00 – štvrtáci: príroda a spoločnosť  

17,30 – šiestaci: fyzika

30.04.2020/štvrtok

15.00 – šiestaci: matematika

15.30 – ôsmaci: chémia

16.00 –   siedmaci: zemepis

16.30 – siedmaci: dejepis

17.00 – piataci: biológia

piatok – Prvomájové sviatky