Informácie ohľadom diaľkovej výučby 11

RTV 2 / slovenský jazyk od 06.04 – 9.04. .2020 v čase 7.45 -9. 45

v pondelok ( 1., 2. a 4. ročník) a v stredu (1., 2. a 3. ročník) sa vysiela slovenský jazyk pre 1. – 4. ročník a vo štvrtok pre 5. – 8. ročník – piatok: Veľkonočné sviatky

          vysielanie môžete pozerať aj na portáli RTV 2 na jazýčku SK.

rozvrh vysielania TV PETROVEC: a na fb stránke TV Petrovec

Podľa uvedeného rozvrhu TV OK Kovačica vysiela každodenne od 16.00 a RTV Stará Pazova od 12.30.

rozvrh vysielania TV PETROVEC:

06.04.2020 /pondelok

15.00 – piataci: matematika

15.30 – šiestaci: matematika

16.00 – druháci: matematika

16.30 – siedmaci: biológia

17.00 – ôsmaci: biológia

07.04.2020/utorok

15.00- siedmaci: matematika

15.30 – ôsmaci: matematika

16.00 – tretiaci: matematika

16.30 – šiestaci: biológia

17.00 – štvrtáci: príroda a spoločnosť

08.04.2020/streda

15.00 – piataci: dejepis

15.30 – prváci: matematika

16.00 – siedmaci: chémia

16.30 – ôsmaci: dejepis

17.00 – ôsmaci: fyzika

17.30 – tretiaci: príroda a spoločnosť

09.04.2020/štvrtok

15.00 – šiestaci: dejepis

15.30 – ôsmaci: chémia

16.00 –  šiestaci: zemepis

16.30 – siedmaci: dejepis

17.00 – piataci: biológia

17.30 – štvrtáci: príroda a spoločnosť

10.04.2020/piatok:

Veľkonočné sviatky

SK_srednje_31.03.2020..pdf
SLO_Srednje_01.04.2020_.pdf