Platba humanitárnej pomoci prostredníctvom servisu PayPal

Oznamujeme vám, že 18. mája 2014 je aktivovaný účet PayPal-a, prostredníctvom ktorého platbu humanitárnej pomoci pre ľudí postihnutých povodňami  v Republike Srbsko možno vykonať zo 193 krajín a regiónov.

Je to účet Misie Republiky Srbsko pri Európskej únii v Bruseli. Prostriedky, ktorých platba sa uskutoční prostredníctvom servisu PayPal, sa usmerňujú priamo na účet Vlády Republiky Srbsko, založený na prijímanie pomoci na odstraňovanie následkov mimoriadnych okolností – povodne.

Platbu prostredníctvom servisu PayPal umožňuje adresa www.floodrelief.gov.rs, ktorá obsahuje aj informácie o iných možnostiach platby humanitárnej pomoci usmernenej ľuďom postihnutým povodňami v Srbsku.