Druhý Seminár kreatívneho písania

V dňoch od 14. do 16. augusta 2015 v Báčskom Petrovci v organizácii Literárno-vydavateľskej komisie Výboru pre kultúru NRSNM a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prebiehal 2. Seminár kreatívneho písania.

sem-kreat-dva 002

Bol svojráznym nadväzovaním na literárne súťaže Nového života, Zorničky, Vzletu a súťaže Čo dokáže pekné slovo a cieľom projektu bolo motivovať tentoraz desať talentovaných autorov do ďalšej tvorby. Boli to účastníci z Lugu, Starej Pazovy, Kovačice, Hložian, Selenče, Nového Sadu a Báčskeho Petrovca.

sem-kreat-dva 003

Na seminári prednášali odborníci prof. PhDr. Marta Součková, PhD., toho času lektorka slovenského jazyka a kultúry na Univerzite v Novom Sade a PhDr. Miron Pukan, PhD., FF PU v Prešove, ktorí takéto semináre už dlhšie úspešne organizujú na Slovensku.

sem-kreat-dva 004

V prvý a druhý večer účastníci seminára zároveň mali skvelú príležitosť porozprávať sa so spisovateľmi Máriou Kotvášovou-Jonášovou, Ladislavom Čánim, Martinom Prebudilom a nazrieť tak do zákulisia ich tvorby. Besied sa zúčastnili aj Vladimír Valentík a Pavel Čáni.

sem-kreat-dva 005

Seminár všetci účastníci hodnotili pozitívne. Ocenili zvlášť komunikáciu, techniky písania a nápady, o ktorých na školách nemali príležitosť počuť.

sem-kreat-dva 006

Prednášatelia zasa podčiarkli význam spätnej väzby, rozbory a hodnotenia v rámci tvorivých dielní, čo ich v ďalšej tvorbe môže posunúť ďalej. Diplomy a Ďakovné listy záverom seminára účastníkom a prednášateľom udelil Martin Prebudila, predseda Literárno-vydavateľskej komisie Výboru pre kultúru NRSNM.

Z rozpočtu NRSNM na toto podujatie sa minulo 47.557,00 dinárov.