Dokumentácia predmetov v Dome Martina Jonáša v Kovačici

V dňoch 17. – 20. júla 2018 v Pamätnom dome Martina Jonáša v Kovačici bola vykonaná selekcia inventáru, tlačovín a rôznych artefaktov mimo sprístupnenej expozície zo zbierky jedného z najznámejších maliarov kovačickej insitnej školy v Dome Martina Jonáša, ktoré doposiaľ neboli účelne roztriedené.

v-dome-martina-jonasa 002

Na základe odborného posúdenia navrhnuté bolo vyradiť / odpísať tlačoviny a iné predmety, ktoré nesúviseli s prácou Martina Jonáša alebo boli v zlom technickom stave. Predmety boli už vopred označené a evidované, ale nebol posúdený ich význam pre Pamätný dom Martina Jonáša, ktorý je vo vlastníctve Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a daný na používanie Galérii insitného umenia v Kovačici. Zároveň bolo navrhnuté aj ďalšie možné využitie inventáru navrhnutého na vyradenie.

v-dome-martina-jonasa 003

Projekt realizovali: prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., FF UKF v Nitre,  doc. PhDr. Boris Michalík, PhD, FF UKF v Nitre a Mgr. Viktor Ďurakov, FF UKF v Nitre. Za zriaďovateľov a správcu Pamätného domu Martina Jonáša projektu sa zúčastnili: Anna Žolnajová Barcová, riaditeľka Galérie insitného umenia v Kovačici, Mgr. Jarmila Ćendićová, kunshistorička a členka NRSNM a Želislav Poliak, pracovník Galérie insitného umenia v Kovačici.

v-dome-martina-jonasa 004

Dom Martina Jonáša, ktorý je zo strany Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny daný na používanie Galérii insitného umenia v Kovačici, návštevníkom umožňuje zoznámiť sa s jeho bohatou expozíciou – výtvarným dielom, dielami iných insitných maliarov, vzácnym nábytkom, cirkevnými dokumentmi, knihami, predmetmi z dreva, železa a iných kovov, množstvom mincí, bankoviek, poštových známok, bohatou korešpodenciu.

v-dome-martina-jonasa 005

Všetky artefakty dotvoria kompletný obraz o insitnom umelcovi svetových rozmerov. Navštevujú ho nielwn  jeho ctitelia a krajanské komunity, ale aj obdivovatelia z celého sveta. Je to vzácna príležitosť na propagáciu nielen diela tohto umelca, ale i bohatej etnologicko-etnografickej zbierky kovačickeého prostredia slovenskej Dolnej zeme vo Vojvodine.

v-dome-martina-jonasa 006

Jedným z cieľov tohto projektu, ktorý vyfinancoval Úrad pre Slovákov žijkúcich v zahraničí je sprístupniť verejnosti expozície v Dome Martina Jonáša v Kovačici, umelca, ktorý patril medzi zakladateľov kovačickej insity. Je to svojrázna opularizácia svetoznámej umeleckej osobnosti insity a zároveň zviditeľnenie Domu Martina Jonáša v Kovačici, ktorý má status inštitúcie s osobitným významom pre slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku.