Divadelná postprodukcia pivnickej školy

Členovia Divadelného krúžku Základnej školy 15.októbra z Pivnice za podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 23. októbra 2014 navštívili Základnú školu Jovana Jovanovića Zmaja v Hajdušici a Základnú školu T. G. Masaryka v Jánošíku a predstavili sa s predstavením Pes Jeana Labadieho podľa rovnomenej kanadskej rozprávky, ktorú napísal  pre tvorivé dielne seminára Píšeš? Píšem. Peter Hudák.

postprodukcia003

V ranných hodinách pivnickí herci vyštartovali najprv do Hajdušice, kde po srdečnom privítaní riaditeľa Vlajka Rakovića a učiteliek, ktoré vyučujú v slovenskom jazyku vystúpili v školskej telocvični. Hoci nie v ideálnych podmienkách, predsa výstup bol vydarený. Po predstavení sa viacerí žiaci  spolu s ich učiteľkami vyjadrili, že ich toto predstavenie a entuziazmus detských hercov motivival založiť divadelvý krúžok aj na ich škole a to v slovenskom jazyku.

postprodukcia005

Potom pokračovali na svojich divadelných potulkách do Jánošíka, kde vystúpili v Dome kultúry. Po predstavení nasledovalo kamarátenie žiakov dvoch škôl. Riaditeľka Zuzana Halabríniová nám predstavila školu a jej okolie, navštívili sme Etno dom a evanjelický kostol, kde nás privítal pán farár. Sladjan Daniel Srdić.

postprodukcia007

Z tohto zájazdu si herci priniesli krásne zážitky a skúsenosti.

postprodukcia009

Vrátili sa domov s nádejou, že motivovali, zaujali a posmelili učiteľov a žiakov hostiteľských škôl, aby sa taktiež začali zaujímať o divadlo a nacvičovať divadelné predstavenia v ich prostredí a takto zveľaďovať činnosť dolnozemských Slovákov.

postprodukcia011

postprodukcia013

postprodukcia015

postprodukcia017