Detská karajanská univerzita

Šestnásť žiakov a dve pani učiteľky z Kovačice, Aradáča, Báčskeho Petrovca, Selenče a Pivnice pobudli na Detskej krajanskej univerzite na Donovaloch na Slovensku.

karajanska-univerzita 002

Sedemdňový pobyt (2. – 8. júla) podporili Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

karajanska-univerzita 003

Počas pobytu odmenení recitátori a odmeneí žiaci zo súťaže zo slovenského jazyka absolvovali tvorivé dielne z oblasti slovenskej literatúry, geografie, prírodovedy, hudobnej kultúry a scénického umenia.

Okrem toho navštívili rozprávkovú dedinku Habakuky, drevenú osadu Vlkolínec, Bánske múzeum v prírode v Banskej Štiavnici. Lanovkou sa dostali na Novú hoľu kde sa kochali v pohľade na prekrásne Tatry. Vyskúšali si rýchlosť bobovej dráhy ale aj svoje plavecké schopnosti na bánskobystrickej plavárni.

karajanska-univerzita 004

Vo večerných hodinách sa zúčastňovali rozličných zaujímavých aktivít, férových súťažení, opekačke a disco zábav.

Vyvrcholenie zájazdu našich žiakov, ako aj žiakov z Rumunska, Maďarska, Ukrajiny a Poľska, ktorí sa tiež zúčastnili na tomto tábore, bol slávnostný spoločný program na Radnici v Bánskej Bystrici, ktorý bol usporiadaný z príležitosti Dňa zahraničných Slovákov.