Čo dokáže pekné slovo po šiestykrát

V organizácii Komisie pre literárno-vydavateľskú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na Základnej škole 15. októbra v Pivnici 21. decembra 2016 boli udelené ceny 6. literárnej súťaže Čo dokáže pekné slovo.

Na súťaž úhrnne prišlo 59 prác v kategórii vyšších ročníkov základných škôl a 10 prác v kategórii žiakov stredných škôl. Práce hodnotila komisia v zložení Martin Prebudila (predseda) a členovia Zuzana Valentíková  a Stevan Lenhart.

Program moderoval Martin Prebudila, hostí privítala riaditeľka školy Tatiana Naďová a prihovorila sa i Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM. Odmenení žiaci na vyhodnotenie do Pivnice pricestovali z Padiny, Kovačice, Kysáča, Selenče, Pivnice, Báčskeho Petrovca, Starej Pazovy a za prítomnosti domácich Pivničanov. Slávnostné udeľovanie cien bolo spestrené vystúpeniami žiakov pivnickej školy.

Prvú cenu na súťaži udelili Patrícii Kmeťkovej za prózu Rozprávam rozprávku…, žiačke 8. 1 ročníka Základnej školy 15. októbra v Pivnici; druhú cenu získali Igor Čížik, žiak 6. 2  ročníka Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici za prácu Hľadanie strateného mesta a Laura Hruškárová, žiačka 8. 1 ročníka Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove za prozaickú prácu Rozbité zrkadlo; tretiu cenu získali Ivana Lekárová, žiačka 7. b ročníka Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci za prácu Čo dokáže pekné slovo a Andrea Miháľová, žiačka 8. 1  ročníka Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči za výbornú báseň  Septembrová úvaha. Špeciálne ceny získali Karmena Kováčová, žiačka 7. ročníka Základnej školy Jána Kollára v Selenči za prácu pod názvom Jedinečnosť, Valentína Imreková, žiačka 7. 1 ročníka Základnej školy 15. októbra v Pivnici za text Cestami po pravlasti a Nataša Petrovičová, žiačka 6. 1 ročníka zo Základnej školy maršala Tita v Padine za príspevok Čo dokáže pekné slovo.

Keď ide o kategóriu žiakov stredných škôl prvú cenu udelili Petre Častvenovej, žiačke 2. b ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za veľmi vyspelú a originálnu prácu Nemárni čas márnym čakaním na zázrak. Druhé ceny získali Hana Čížiková, žiačka 3. ročníka Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici za prácu Horizont a Anabela Stošićová, žiačka 2. a ročníka Gymnázia Branka Radičevića v Starej Pazove za prácu Strojom času do minulosti a tretie Ján Farkaš, žiak 1. a ročníka Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici za prácu Poľutujte ôsmakov a Miroslav Šuster, žiak 2. ročníka Strednej zdravotníckej školy v Novom Sade za prácu Literatúra dáva impulz a potravu ľudskej duši. Špeciálne ceny i v tejto kategórii žiakov získali Zuzana Tomášiková, žiačka 1. ročníka strednej školy z Padiny za prácu Moja mapa do slobody, Emília-Jana Pálešová, žiačka 2. b ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Anjel a Vladimír Rakić, žiak 3. b ročníka tiež Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu ? (otáznik).