Aktuálna ponuka online programov ÚJOP CĎV UK Bratislava pre krajanov a maturantov

Programy pre krajanov a krajanských študentov – maturantov sú financované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Bližšie informácie:

 

Virtuálna mobilná učebňa slovenského jazyka – Cestujeme…

https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/virtualna-mobilna-ucebna-slovenskeho-jazyka-cestujeme
Uzávierka prihlášok tohto programu bude dňa 20. mája 2021Prihlasovanie je spustené.
 
Online Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry pre krajanov
https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/online-letna-univerzita-slovenskeho-jazyka-a-kultury-pre-krajanov-1
Uzávierka prihlášok tohto programu bude dňa 21. júna 2021Prihlasovanie bude spustené dňa 10. mája 2021.
 
 
Online Kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre krajanských študentov – maturantov
https://slovak.minedu.sk/sk/kalendar-podujati/online-kurz-slovenskeho-jazyka-a-odbornych-predmetov-pre-krajanskych-studentov-maturantov
 

Uzávierka prihlášok tohto programu bude dňa 21. júna 2021Prihlasovanie bude spustené dňa 10. mája 2021.