Aktív vychovávateliek

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade bol usporiadaný 12. mája bežného roku Aktív vychovávateliek, ktoré vyučujú po slovensky v materských školách v Srbsku. Členky aktívu pozdravila aj predsedníčka NRSNM. Predstaviteľky z Kovačice, Padiny, Nového Sadu, Pivnice, Selenče, Starej Pazovy a Báčskeho Petrovca, spolu s predsedníčkou združenia vychovávateliek, Boženou Levárskou, predsedníčkou VPV a koordinátorkou pre vzdelávanie hovorili o aktuálnej problematike z oblasti vzdelávania na úrovni predškolskej výchovy a vzdelávania. Veľký dôraz sa venoval prekladu a použitiu dvojjazyčnej evidencie v predškolských ustanovizniach a prekladom pracovných listov  a metodických materiálov pre deti, rodičov a vychovávateľky po slovensky. Takéto materiály si vychovávateľky budú robiť samé a sprostredkujú na nové Okienko pre deti a rodičov na stránku pre vzdelávanie NRSNM a prekladať sa budú za spolupráci s vydavateľstvo Krativni centar v Belehrade. Osobitná pozornosť sa venovala odbornému zdokonaľovaniu pre vychovávateľky a učebným pomôckam, ktoré zabezpečí NRSNM v spolupráci so Slovenskou republikou.