9. žiacky seminár

V základnej škole Jána Čajaka v Petrovci v sobotu 11. novembra 2017 prebiehal 9. seminár pre žiakov základných škôl. Jeho témou tentoraz boli kalendárne zvyky a sviatky.

9-ziacky-seminar-nov 2017 002

 

Seminár bol založený na korelácii predmetov slovenský jazyk a literatúra, výučba náboženstva a výtvarná kultúra.

9-ziacky-seminar-nov 2017 003

V práci seminára sa zúčastnilo 53 žiakov a ich učiteľky z 12 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským: z Kovačice, Padiny, Aradáča, Starej Pazovy, Erdevíka, Pivnice, Selenče, Silbaša, Hložian, Kysáča, Kulpína a Báčskeho Petrovca.

9-ziacky-seminar-nov 2017 004

Na úvod o cykle kalendárnych obyčají hovorila etnologička Anna Séčová-Pintírová, ktorá pracuje ako kustódka v Múzeu Vojvodiny. V pokračovaní seminára žiaci pracovali v jazykovej dielni, kde prezentovali svoje pripravené práce na danú tému a vo výtvarnej dielni robili vianočné grafiky, a to technikou linorezu. Všetky slohové, ako i výtvarné, či videozáznamy budú zverejnené v nasledujúcom čísle internetového časopisu Čaroslov.

Sučasťou žiackeho seminára aj tentoraz bolo zasadnutie Aktívu učiteľov slovenčiny, na ktorom Anna Hrková, profesorka z Kovačice prezentovala úspešnú účasť tejto školy na dvoch medzinárodných projektoch.

V rámci seminára pre žiakov boli pripravené i súťažné zábavné hry a návšteva petrovského  gymnázia, Galérie Zuzky Medveďovej, najstaršieho domu a ústredia Matice slovenskej v Srbsku.

9. seminár pre žiakov zorganizovala Asociácia slovenských pedagógov a petrovská škola, finančne ho podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Výbor pre vzdelávanie NRSNM.