64. Literárne snemovanie

V netradičnom termíne dňa 21. októbra 2020 v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kolára v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo 64. Literárne snemovanie. Tohtoročnými jubilantmi boli vedecký pracovník – historik Dr. Samuel Čelovský (70) a spisovateľ Martin Prebudila (60). Snemovanie sa nieslo v znamení nasledujúcich tém: Slovenská vojvodinská literatúra, 100 rokov nepretržitej vydavateľskej činnosti vojvodinských Slovákov a Literatúra v podmienkach pandémie. Prítomných privítala šéfredaktorka Nového života Zdenka Valentová-Belićová, tiež sa prihovorili i riaditeľ SVC Vladimír Valentík, predseda Matice slovenskej v Srbsku Ján Brtka ako i riaditeľka petrovského gymnázia Jarmila Vrbovská. K uvedeným témam boli prečítané príspevky Jána Chrťana, Miroslava Demáka, Annamárie Boldockej-Grbićovej, Zdenky Valentovej-Belićovej, Vladimíra Valentíka, Dr. Michala Harpáňa, Michala Babiaka, Petra Michaloviča, Viery Benkovej a Zuzany Drugovej. Tohtoročnou laureátkou Ceny Nového života za najlepší literárny príspevok v predchádzajúcom roku sa stala Katarína Mosnáková-Bagľašová za cyklus básní – Cyklus 1999. V hodnotiacej komisii pracovali: Marta Pavčoková a Annamária Boldocká-Grbićová, profesorky slovenčiny a prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc. Literárne snemovanie podporila Národnostná rada z prostriedkov Výboru pre kultúru.