52. Stretnutie v pivnickom poli

NRSNM a SKUS PIVNICA ako spoluzakladatelia festivalu si Vás dovoľujú vyzvať , aby ste sa zúčastnili  na 52. medzinárodnom festivale spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli, ktorý bude prebiehať od 8. do 10. decembra 2017 v Pivnici.

Prihlášky s presne uvedenými údajmi pre dvoch spevákov (z jednej osady, resp. štátu) treba zaslať do 6. novembra 2017. Pre jedného speváka treba prihlásiť 4 (štyri) piesne a na dole uvedenú adresu zaslať notový záznam alebo audio nahrávku a texty piesní. Pripomíname Vám, aby ste pri výbere piesní prihliadali na ich pôvodnosť, ktorá reprezentuje Vaše prostredie, resp. región v rozličných tempách (pomalé – mierne/rýchle) a aby ste podľa možnosti neprihlasovali piesne predvedené na uplynulých ročníkoch festivalu (v prílohe je zoznam všetkých doteraz predvedených piesní).

Právo účasti na Stretnutí v pivnickom poli majú speváci, ktorí už majú 16 rokov a jeden spevák má právo zúčastniť na festivale najviac trikrát. Všetci speváci na koncertoch záväzne musia vystupovať v ľudovom kroji zo svojho prostredia.

SKUS Pivnica – hostiteľ Stretnutia v pivnickom poli – pre všetkých účastníkov zabezpečuje ubytovanie a stravu počas celého pobytu v Pivnici. Účastníkom festivalu cestovné trovy hradí vysielajúca strana.

Prihlášky možno zaslať a potrebné informácie získať na adrese:

SKUS PIVNICA
(pre Stretnutie 2017)
21 469  Pivnica, Vojvodinská 82, Srbsko
Mob.  +381 64 122 74 18 (Valentín Michal Grňa)
e-mail:  skudpivnice@hallsys.net  a  gvalentin@mts.rs

Tešíme sa na Vašu účasť a prajeme Vám všetko dobré.


Na stiahnutie:

>> POZVANIE

>> PRIHLÁŠKA

>> PROGRAM

>> ZOZNAM PIESNÍ