52. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby DIVADELNÝ VAVRÍN

V DŇOCH 29. OKTÓBRA AŽ 5. NOVEMBRA 2022 v Divadelnej sieni Strediska pre kultúru v Starej Pazove prebiehal 52. Divadelný vavrín, na ktorom súťažilo šesť divadelných predstavení z Kovačice – Pivnice, Hložian, Kulpína, Erdevíka, Nového Sadu a Kysáča. Sledovala ich a hodnotila odborná porota v zložení: Mgr.art. Miroslav Benka, Ján Privizer a Alexander Bako. O výsledkoch v pokračovaní zo Správy odbornej poroty a Správy o kultúre hovoreného slova.

Správa odbornej poroty 52. DV 2022

SPRÁVA O KULTÚRE HOVORENÉHO SLOVA NA DIVADELNOM VAVRÍNE 2022 V