48. Folklórny festival Tancuj, tancuj… v Hložanoch

Dňa 26. mája 2018 na tradičnom mieste – v areáli hložianskeho amfiteátra uskutočnil sa 48. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…

Okrem tanečných súborov súťažili aj spevácke skupiny a orchestre z väčšiny slovenských vojvodinských prostredí. Z Aradáča, Báčskeho Petrovca, Boľoviec, Erdevíka, Hajdušice, Hložian, Jánošíka, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Лalite, Lugu, Nového Sadu, Padiny, Pivnice, Selenče, Starej Pazovy, Šídu a Vojlovice.

Prítomných v Dome kultúry pred Koncertom speváckych skupín a orchestrov privítala Anna Chrťanová-Leskovac, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a koncert otvorila Jarmila Bohušová, členka Výkonnej rady NRSNM poverená kultúrou. Na začiatku prvého koncertu tanečných skupín slávnostne sa prihovorili: predseda Rady Miestneho spoločenstva v Hložanoch Pavel Žembery, predseda Obce Báčsky Petrovec Srđan Simić, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka, úradujúca asistentka v Pokrajinskom sekretariáte pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá AP Vojvodiny Milina Chrťanová a predsedníčka NRSNM v Srbsku Anna Tomanová Makanová.

Podľa ustáleného modelu organizovania slovenských vojvodinských festivalov, ktoré majú celomenšinový ráz, spoluzakladateľmi festivalu Tancuj, tancuj… i tentoraz boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a SKOS Jednota z Hložian. Organizátormi boli Miestne spoločenstvo Hložany, Báčskopetrovská obec a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Okrem spomenutých zakladateľov a organizátorov, festival finančne podporili i Ministerstvo kultúry a informovania Republiky Srbsko, Autonómna pokrajina Vojvodina a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Festival mal i Organizačno-správnu radu, Realizačný výbor a koordinátorkou bola Slovenka Benková Martinková.

Slávnostné vyhodnotenie festivalu sa uskutočnilo v závere večerného koncertu, ktorý sledovalo nielen obecenstvo v Hložanoch, ale aj diváci prostredníctvom priameho prenosu RTV Vojvodiny. Neľahkú úlohu pritom mala odborná porota, ktorá hodnotila výkony tanečných súborov a ktorá mala skutočne veľmi málo času na to, aby rozhodla koho odmeniť. Táto porota pracovala v zložení: Ružena Červenská, Vlastimil Fabišík a Milorad Lonić a ľudový odev hodnotila Anna Čúsová. Keď ide o porotu, ktorá hodnotila prednesy speváckych skupín a orchestrov, pracovala v zložení: Jarmila Juricová Stupavská, Mária Zdravkovićová a Olivera Gabríniová-Popadićová.

Výsledky festivalu vyzerajú nasledovne: v kategórii ľudových orchestrov 1. cena: Ľudový orchester SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu. 2. cena: Ľudový orchester Domu kultúry Michala Babinku z Padiny. 3. cena: Dom kultúry 3. októbra z Kovačice. V kategórii speváckych skupín: 1. cena: Dievčenská spevácka skupina Perla Kreatívneho centra pre cestovný ruch, umenie a kultúru z Kovačice. 2. cena: Mužská spevácka skupina SKOS Detvan z Vojlovice. 3. cena: Mužská spevácka skupina SKUS V pivnickom poli z Pivnice. V kategórii tanečných skupín: 1. cena: Folklórny súbor SKOS Detvan z Vojlovice – svadobná obyčaj Pán starejší, pán starejší, ktorý zároveň získal i sošku NRSNM. 2. cena: Folklórny súbor V šírom poli hruška Domu kultúry 3. októbra z Kovačice za obyčaj Jeden kováč koňa kuje a 3. cena: Folklórny súbor Šafárik SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu za obyčaj Keď som sa ja z nášho kraja…

Koncerty moderovali Monika Bažaľová, Elena Vršková a Samer Hamadeh a  autorkou scenára všetkých koncertov bola Katarína Melegová-Melichová.

Festival podporil i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na toto podujatie vyčlenila 220.000,00 dinárov.

Foto: I. Bovdiš