41. Babinkove stretnutia

Dňa 3. septembra 2016 v galérii Domu kultúry Michala Babinku v Padine sa uskutočnili 41. Babinkove stretnutia, ktoré toho roku mali názov Portrét básnika v knižničnom zrkadle.

babinkove-stretnutia sept 2016 002

Stretnutie otvoril úradujúci riaditeľ Obecnej knižnice Kovačica Miroslav Mlinárček. Svojou účasťou podujatie poctili literárni vedci, spisovatelia, umelci, novinári, kultúrni a spoločenskí dejatelia, príbuzní Michala Babinku a ctitelia krásneho slova.

Literárne pásmo z Babinkovej tvorby predniesli mladší a starší členovia literárnej družiny padinskej knižnice.

NRSNM stretnutiu prispela sumou v hodnote 30.000,00 dinárov.