4. kolo Kurzu jazykovej kultúry

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a
Asociácia slovenských novinárov organizujú

4. kolo KURZU JAZYKOVEJ KULTÚRY

pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, s ktorými pracuje prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
Kurz bude prebiehať vo štvrtok 24. júna 2010 v termíne od 9.30 – 11.30 h. v zasadačke NVU Dnevnik, ul. Bul. oslobodenia 81/II v Novom Sade.

Prihlášky na tel. číslo: 021 / 422 – 989 (Vladimíra Dorčová, koordinátorka)