38. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč

V Selenči dňa 21. októbra 2018 sa v Dome kultúry uskutočnil 38. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, ktorý v priamom prenose prostredníctvom RTV mohli sledovať aj diváci pri TV obrazovkách.

38-festival ZK okt 2018 002

Prítomným sa prihovorili: zástupca predsedu predsedníčka Rady Miestneho spoločenstva Selenča Jozef Kočonda, predseda Zhromaždenia Obce Báč Dr. Zoran Novaković a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, ktorá toto celomenšinové podujatie i otvorila.
 
38. Zlatý kľúč priniesol 12 nových skladieb v žánri populárnej hudby. Skladby upravili hudobníci Ondrej Pavčok a Samuel Kováč a hodnotila ich odborná porota v zložení Aleksandar Dujin, Jana Kubečková Vukovićová a Ervin Malina. Texty piesní lektorovala a hodnotila Katarína Melegová-Melichová. Umeleckou riaditeľkou a koordinátorkou festivalu bola Slovenka Benková Martinková, konferenciu mala na starosti Annamária Boldocká-Grbić a festival moderovala Anna Zorňanová.

38-festival ZK okt 2018 003

Za najlepšiu skladbu vyhlásili pieseň Jesenný dážď autorky Ivety Kováčovej, ktorá zároveň získala i Cenu za najlepšiu interpretáciu. Takže okrem dvoch zlatých plakiet zároveň získala i Cenu NRSNM – sošku umelkyne Miry Brtkovej; druhú cenu – striebornú plaketu získala skladba Ivany Ilićovej Povedz mi, kde si a tretiu cenu – bronzovú plaketu – Slovenka Benková Martinková za skladbu Samotár. Pieseň Juraja Súho mladšieho Milujem dážď získala nielen najviac sms-hlasov, ale i Cenu poroty obecenstva – divákov prítomných v selenčskom Dome kultúry. Túto pieseň zaspievala Magdaléna Kaňová. Cenu za najlepší text piesne Skúsme to získal Boris Gabríni.

V rámci revuálnej časti festivalu bolo zaznamenané 25. výročie Komorného zboru Zvony a vystúpili aj mladí účastníci vokálneho seminára Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Festival spolu organizovali Miestne spoločenstvo Selenča, Obec Báč, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Ministerstva kultúry a informovania Srbskej republiky a Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami.

NRSNM na festival vyčlenila 200.000,00 dinárov.