3. elektronická schôdza Výboru pre kultúru NRSNM

V súlade s článkom 21 Rokovacieho poriadku Výboru pre kultúru NRSNM sa vo štvrtok 20. januára 2022 v priebehu ďalších 48 hodín uskutočnila 3. elektronická (a v celkovom poradí šiesta) schôdza Výboru pre kultúru NRSNM. Elektronickej schôdze sa zúčastnili členovia výboru: Anna Čapeľová (predsedníčka), Miruška Kočišová (podpredsedníčka), Danica Vŕbová, Boris Babík, Katarína Kalmárová, Ján Tomáš a Jaroslav Múdry. Schôdze sa nezúčastnili, teda nehlasovali členovia: Anna Zolnajová, Tijana Farkašová, Tatiana Štaubová a Miroslav Brna.

Členovia, ktorí sa schôdze elektronicky zúčastnili, svojimi mailovými odpoveďami (7 hlasmi) schválili Správu o činnosti Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2021 ako prvý bod rokovacieho programu, tiež 7 hlasmi Návrh Plánu a programu Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2022 ako druhý bod a Návrh na člena Dozornej rady Národnej knižnice Dositeja Obradovića v Starej Pazove, ktorou sa stala Miruška Kočišová, účtovníčka referentka a kultúrna pracovníčka zo Starej Pazovy, v rámci tretieho bodu a tiež 7 hlasmi za.