25 rokov Metodického centra

Metodické centrum pre Slovákov v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oslávili 12. apríla 2018 svoje 25. výročie.

25-rokov-metodickeho-centra 002

O takmer 25-ročnej spolupráci s touto inštitúciou na slávnostnej akadémii v Banskej Bystrici hovorila koordinátorka pre vzdelávanie NRSNM, Svetlana Zolňanová, ktorá bola ocenená  cenou rektora Univerzity za …… Predseda Výboru pre vzdelávanie, Ján Brna sa príležitostne prihovoril a od rektora Univerzity prebral poďakovanie za spoluvinu v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

25-rokov-metodickeho-centra 003

25-rokov-metodickeho-centra 004