23. festival Letí pieseň, letí

Dňa 18. decembra 2021 v kovačickom dome kultúry 3. októbra sa uskutočnil 23. festival detskej slovenskej populárnej hudby Letí pieseň, letí. Súťažilo 15 nových skladieb a prednieslo ich 16 mladých interpretov za sprievodu orchestra a chóru žiakov Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici za sprievodu učiteľa hudby na dôchodku – Pavla Tomáša staršieho. Odborná porota pracovala v zložení Ervin Malina, David Mezej a Ivan Babka. Texty piesní hodnotila profesorka slovenčiny Zuzana Putniková. Výsledky tohtoročného festival vyzerajú nasledovne: prvá cena za skladbu – Melisanda Fúseková-Samporová z Padiny za pieseň Atina. Druhá cena za skladbu – Vieroslava Válovcová z Kovačice za pieseň Prší, prší a tretia cena – Marína Kaňová z Báčskeho Petrovca za pieseň Juhú. Prvá cena za interpretáciu – Lucia Válovcová z Kovačice, druhá cena – Atina Povolná z Padiny a tretia – Dária Poničanová z Padiny. Cena za text piesne Domáci miláčik – Jaroslav Berédi zo Selenče. Cena poroty obecenstva za skladbu – Milinka Čížiková z Kovačice (pieseň Plné lásky srdce malé) a cenu obecenstva za interpretáciu – Karol Lukáč z Kovačice. Ako jeden zo sedem festivalov, ktorý je vyhlásený za celomenšinový, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny podporila i toho roku.