23. detské divadelné hody 3xĎ v Starej Pazove

Brány detskej divadelnej krajiny známejšie ako 3xĎ v Starej Pazove boli dokorán otvorené 3. júna 2016. Na dosky, ktoré svet znamenajú sa zatúlali malí – veľkí herci Mia Jašová a Miloš Lepšanović a začali sa hrať. Nevedeli však ako festival otvoriť? A preto si na pomoc pozvali svojich ďalších kamarátov Leu Jašovú a Antuna Decha. A tí im zasa poradili, aby si pomoc vyhľadali od dospelých. Nuž tak sa začal otvárací ceremoniál tohtoročnej 23. detskej divadelnej prehliadky…

Prehliadku otvoril Goran Jović, predseda Zhromaždenia obce Stará Pazova, ktorý pozdravil všetkých účastníkov festivalu a vyjadril radosť, že sa v tradícii pokračuje aj tohto roku a že je Stará Pazova po 23. raz hostiteľkou malých a už zajtra veľkých divadelných umelcov, ktorých víta s otvoreným srdcom.

3XD-finale-Makanova 002

„Chceme sa smiať, tlieskať, chceme vidieť krásne kostýmy, krásnu scénografiu, počuť dobrú hudbu. Chceme byť v zázračnom svete divadla, vidieť divadelné predstavenia,  ktoré hrajú deti. Preto nech žije detský divadelný festival a všetky vaše úsmevy. Zostaňte deťmi a hrajte sa čím dlhšie, lebo divadlo je hra a vy ju hrajte naplno.“ –  tak odkázala deťom Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM.

Prvé si na zázračné dosky zastali a začali sa na nich hrať deti z Kysáča zoskupené v Ustanovizni pre kultúru a vzdelávanie v ochotníckom divadle KC Kysáč a predviedli predstavenie Malý princ Antoniho de Saint Exupéryho. Rozprávku o večnosti, ktorá zobúdza v nás dieťa, ktoré kedysi zaspalo režírovala Svetlana Gaško.

3XD-finale-Mal-princ-003

Detská porota tentoraz pracovala v zložení žiakov vyšších ročníkov Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka: Ela Števáková, Miroslava Machová, Laura Hruškárová, Monika Babíková a Andrej Simendić za najlepšiu herečku v predstavení vyhlásila Hanu Katarínu Ďurovkovú a za najlepšieho herca Kristiana Križana.

3XD-finale-Husky-nase 020

Do ďalšej rozprávky a podľa textu ľudovej hry, ktorý upravila a o réžiu sa postarala Anna Filková, divákov zaviedli deti, ktoré pracujú pri SKC Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade. Spoločnými silami dokázali, že aj na takýto nevšedný spôsob možno pestovať ľudovú tradíciu. Toto predstavenie deťom v hľadisku sprítomnilo hru, na ktorú možno aj zabudli alebo ani nevedeli, iba ak z rozprávok rodičov, či babičiek. Za najlepší herecký výkon detská porota odmenila Ninu Markovićovú a Luku Nikovića.

3XD-finale-Zatulane-sny 004

V prvý prehliadkový deň sa Kysáčania predstavili s ešte jedným predstavením – tieňohrou Zatúlané sny. O réžiu a bábky sa postarala Milina Chrťanová, ktorá s hereckým kolektívom zaviedla divákov do sveta snov a fantázie v tieňovej hre. A tam navonok neživé predmety ožili a dostali nový rozmer – bábkovo divadelný. Kristinu Madackú a Daniela Miháľa detská porota vyhlásila za najlepších hercov.

3XD-finale-SOS 006

Štvrté súťažné predstavenie predviedli divadelníci z Vojlovice, členovia SKOS Detvan. Autorkou textu Pepino je Tereza Veberová Oravcová, ktorá sa spolu s Katarínou Kalmárovou postarala aj o réžiu, kým choreografiu mala na starosti Alisa Oravcová. Bola to hravá choreodráma na motívy známej rozprávky o drevenej bábike, ktorá sa dobrými skutkami na záver stane skutočným chlapcom. Na detskú porotu najviac zapôsobili Jana Beracková ako Pepino a Uroš Pavlov ako zlý chlapec.

3XD-finale-Pepino 005

Bodku na prvý prehliadkový deň položili hostia z Bratislavy – Divadlo Ja pri ZUŠ Jána Albrechta s predstavením SOS – Sme Ostali Sami v réžii Milana Spodniaka, ktorý sa v autorskom texte zamýšľa nad problémami tínedžerov a či sa im podarí dostať sa zo školy po vianočnom žúre, keď zostanú v zajatí snežnej kalamity.

3XD-finale-porota 007

Tohtoročná detská divadelná produkcia pozostávala z 13 súťažných predstavení z deviatich prostredí a dvoch hosťujúcich zo Slovenska. Výkony malých hercov na pazovských doskách okrem detskej poroty sledovala a hodnotila aj odborná porota v zložení Zuzana Tárnociová, ochotnícka herečka a režisérka, Miroslav Fábry herec SND a Miroslav Benka, doc. dipl režisér. Umeleckým vedúcim bol režisér Ján Makan.

3XD-finale-kreativne-dielne 008

Na 23. Prehliadke slovenskej detskej divadelnej tvorby boli aj sprievodné podujatia – zaujímavé kreatívne dielne medzi dvomi predstaveniami. Organizátormi prehliadky boli NRSNM, Obec Stará Pazova, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a SKUS hrdinu Janka Čmelíka.

3XD-finale-Annie-010

Druhý prehliadkový deň – 4. júna 2016 otvorili žiaci Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka a rovnomenného spolku. O réžiu muzikálu Annie sa postarali Anička Balážová, Andrea Dvornická-Machová, Lýdia Gedeľovská a Ivan Ječmen. Predstavenie inšpirované filmom Annie subtílne spracúva vážnu tému – túžbu sirôt po rodičovskej láske a núti na premýšľanie o životných hodnotách, akými sú rodina, láska, empatia a nádej. Detská porota za najlepšie stvárnené postavy vyhlásila Martu Kukučkovú a Milana Domoniho.

3XD-finale-Snehuliak 011

Podobnou problematikou sa zaoberali aj divadelníci z Pivnice. Základná škola 15. októbra a Ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice na tohtoročnú prehliadku priniesli predstavenie Snehuliak. Na motívy príbehu Ony Eleny Hložanovej detský kolektív s učiteľkami Vesnou Kámaňovou a Jarmilou Čobrdovou sa zamýšľal nad problematikou opustených detí v detskom domove, ktoré strácajú nádej, že sa ich postavenie zmení. Silnou vierou sa však posúvajú dopredu a stávajú sa lepšími ľuďmi. Na detskú porotu najviac zapôsobili herci Valentína Imreková a Damián Grňa.

3XD-finale-Zypa-Cupak 012

Do divadelnej ríše žiaci Základnej školy Mladých pokolení z Kovačice priniesli predstavenie Zypa Cupák Jána Čajaka ml. S komédiou z dedinského prostredia zo života dolnozemských Slovákov, o tom, aké komické príbehy môže priniesť cyrilika a latinka sa popasovali žiaci, ktorých nacvičovali dve Zuzany, Putniková a Svetlíková a Anna Hrková. Za najlepší herecký výkon detská porota diplomom odmenila Gabrielu Svetlíkovú a Juraja Jonáša.

3XD-finale-Analfabeta 013

Nasledovala ešte jedna komédia, tentoraz autora Branislava Nušića – Analfabeta, ktorá sa tiež dostala do tohtoročnej detskej divadelnej krajiny. Čo znamená analfabeta komickými scénkami rozlúštili žiaci Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka pod réžijnou taktovkou Marije Gregoričovej a Savu Ðurđevića. Viktor Gubečka a Iveta Ďarmotská podľa ocenenia detskej poroty boli najúspešnejší v tomto predstavení.

3XD-finale-Bogdan-a-Milica 019

Pivničania sa predstavili ešte jedným divadielkom, ktoré vzniklo na 6. ročníku seminára Píšeš? Píšem? Peter Hudák totiž zdramatizoval divadelnú hru Kráľ času od Michala Beličku a Ivany Faďošovej a tak vzniklo predstavenie Bogdan a Milica s réžiou P. Hudáka za pedagogickej pomoci učiteliek Vesny Kámaňovej a Jarmily Čobrdovej. Bolo to predstavenie o vzniku zla, ktoré prináša bezohľadnosť a o význame ľudskosti a lásky, tentokrát súrodeneckej. Za stvárnenie hlavných postáv detská porota odmenila hercov Leu Blatnickú a Štefana Čobrdu.

3XD-finale-kreativne-dielne 009

Aj počas druhého prehliadkového dňa a medzi predstaveniami Ranka Borjanovićová-Lepšanovićová, Annamária Simonovićová a Vladimír Vereš pracovali s deťmi v kreatívnych dielňach a tentokrát pomáhali deťom vytvoriť masky, parochne a iné divadelné predmety. Súdiac podľa úsmevov detí, darilo sa im to. Okrem kreatívnych dielní v aule divadelnej sály nainštalovaná bola výstava detských výtvarných prác z Kovačice, Pivnice a Starej Pazovy, ktoré konkurovali o najkrajší diplom na prehliadke 3xĎ.

3XD-finale-vykresi 021

Tretí deň 23. Prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby bol v znamení ľudových rozprávok a spomienok na ľudové remeslá. Práve tie spomienky na zabudnuté remeslá oživli deti Základnej školy Jána Kollára zo Selenče, ktoré s učiteľkami Annou Kolekovou, Anou Petrášovou a Terezou Trusinovou pripravili predstavenie Konope, konope. Tak divákom cez hru zvedavých detí, ktoré našli v starom dome povraznícke veci, vyrozprávali rozprávku o pestovaní a spracovaní konopí. Detská porota za najlepšie herecké výkony odmenila Petru a Mareka Škablovcov.

3XD-finale-Selenca-konope 014

V druhom predstavení deti z Erdevíka zo SKOS Erdevík v trefnej scénografii a kostýmoch predviedli dobre známu rozprávku o Snehulienke a siedmych trpaslíkoch, ktorú na motívy Ľubomíra Feldeka upravil a režíroval Vlatko Miksád, ďalší muzikál na tohtoročnom festivale. Na detskú porotu z dobrého hereckého tímu najviac zapôsobili Ivana Zorňanová ako zrkadlo a Daniel Dudok ako princ.

3XD-finale-Erdevik-Snehulienka 016

Tiež známy rozprávkový príbeh o kozliatkach a vlkovi na prehliadku priniesli deti z Bingule zo SKUS Milana Rastislava Štefánika v čele s režisérkou Annou Filkovou, ktorá sa postarala aj o úpravu textu a o choreografiu. Tijana Farkašová ako mama koza a Dušan Piskla ako vlk podľa ocenenia detskej poroty  boli najlepší.

3XD-finale-Bingula-kozliatka 017

Aj tretí deň festivalu priniesol dve predstavenia z jedného prostredia. Tentoraz to druhé predstavenie predviedli deti zo Selenče. Réžiu, úpravu textu, kostýmy, scénografiu a hudbu mali na starosti Anna Koleková, Anna Petrášová a Tereza Trusinová. Tri učiteľky spracovali mexickú rozprávku Ako si zvieratá stavali dom. Aj keď na obecenstvo najviac zapôsobili šantivé opice, predsa sa detská porota rozhodla odmeniť dvoch papagájov, ktorých zahrali Milina Rožnajiová a Karlo Kováč.

3XD-finale-Selenca-konope 015

Týmto predstavením sa skončila súťažná časť 23. Prehliadky slovenskej divadelnej tvorby a kým porota hodnotila, deťom, učiteľkám, ale aj iným milovníkom poézie prezentovaná bola básnická prvotina Anny Malkovej zo Starej Pazovy Lekvárový chlebík, ktorú vydalo Slovenské vydavateľské centrum. O knihe okrem autorky hovorili aj Martin Prebudila, recenzent a Vladimír Valentík, riaditeľ SVC. Básne prezentovali recitátori zo školy hrdinu Janka Čmelíka.

3XD-finale-hostia-zilina 018

Po básnickom, ale aj chutnom, ozajstnom lekvárovom chlebíku, na radosť detí a dospelých milovníkov divadla vystúpilo Bábkové divadlo zo Žiliny. Hostia zo Slovenska nepredviedli bábkové predstavenie, ale štyria vynikajúci herci zahrali Najlepšiu rozprávku o Červenej čiapočke. Šikovní herci zahrali známy príbeh na nevšedný spôsob, takmer bez rekvizít a iba s dáždnikmi.

Po predstavení, na ktoré si diváci budú dlho pamätať, na scénu si zastali tí, ktorí počas troch dní sedeli v hľadisku – odborná porota, ktorá sa krátko zmienila o každom z 13 predvedených predstavení a vyhlásila najúspešnejších. Tak podľa rozhodnutia odbornej poroty v zložení Zuzana Tárnociová, herečka a režisérka, Miroslav Fábry, herec Srbského národného divadla v Novom Sade a Doc. dipl. režisér a dipl. herec Miroslav Benka, významný umelec, prvú cenu, čiže zlatú plaketu a zároveň aj Cenu NRSNM udelila staropazovskému predstaveniu Annie v predvedení ZŠ hrdinu Janka Čmelíka.

3XD-finale-druha-cena 022

Toto predstavenie bude prezentovať dolnozemských Slovákov na detskom divadelnom festivale na Slovensku. Druhú cenu a striebornú plaketu získalo predstavenie Malý princ a tretiu cenu a bronzovú plaketu predstavenie Zatúlané sny, obe v predvedení členov Ustanovizne pre kultúru a vzdelávanie Kultúrneho centra Kysáč, Ochotníckeho divadla KC Kysáč.
 
Cenu za najúspešnejšiu réžiu porota udelila Svetlane Gaško v predstavení Malý princ z Kysáča. Za najúspešnejší kreatívny divadelný čin porota odmenila Andreu Dvornickú Machovú za hudobný aranžmán v prestavení Muzikál Annie. Najúspešnejšie kostýmy vypracovali Anna Koleková, Anna Petrášová a Tereza Trusinová v predstavení Ako si zvieratá stavali dom. Cena za najúspešnejšiu scénografiu dostala sa Miline Chrťanovej a Dobroslavovi Filkovi v predstavení Zatúlané sny z Kysáča.

Cena za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú mužskú postavu dostala sa Jurajovi Jonášovi za stvárnenie postavy Báťa Ďura v predstavení Zypa Cupák z Kovačice a za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú ženskú postavu Marte Kukučkovej za stvárnenie postavy Riaditeľky v predstavení muzikál Annie zo Starej Pazovy.

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú mužskú epizódnu postavu porota udelila Kristianovi Križanovi za stvárnenie postavy Hada v predstavení Malý princ z Kysáča a za najúspešnejšie stvárnenú ženskú epizódnu postavu Maríne Zorňanovej za postavu macochy v predstavení Snehulienka z Erdevíka.

Cena za najúspešnejšieho debutanta prehliadky dostala sa do ruk Sašu Čizmanského za postavu biznismena v predstavení Malý princ z Kysáča a za najúspešnejšiu debutantku prehliadky vyhlásili Leu Blatnickú za stvárnenie postavy Milice v predstavení Bogdan a Milica z Pivnice.

3XD-finale-tretia-cena 023

Porota udelila aj špeciálne ceny. Za dlhoročnú kreatívnu divadelnú tvorbu,  profesorke Elenke Hložanovej z Báčskej Palanky, za zveľaďovanie divadelnej činnosti v osadách s malým počtom Slovákov – Anne Filkovej z Nového Sadu, Aničke Balážovej a Andrei Dvornickej Machovej zo Starej Pazovy za choreografiu v predstavení muzikál Annie a za najrozohranejšie divadelné predstavenie detskému kolektívu SKUS Milana Rastislava Štefánika z Bingule.

Špeciálna cena sa dostala aj Jane Berackovej za stvárnenie postavy Pepina v predstavení Pepino z Vojlovice, Anite Grňovej za stvárnenie postavy dieťaťa 1 v predstavení Snehuliak z Pivnice, Viktorovi Gubečkovi za stvárnenie postavy Pána náčelníka v predstavení Analfabet zo Starej Pazovy, Petre Škablovej zo Selenče za stvárnenie postavy Katy v predstavení Konope, konope a Indián 1 v predstavení Ako si zvieratká stavali dom a Dušanovi Pisklovi z Bingule za stvárnenie postavy vlka v predstavení Kozliatka a vlk.

Odborná porota skonštatovala, že prehliadka bola organizovaná na nádvorí pred divadlom, v divadelnej sále a v predsieni na vysokej úrovni s početnými akciami a s veľkým počtom programov a udalostí vďaka ideovým tvorcom a animátorom v kostýmoch a najmä vďaka početnému detskému obecenstvu, ktoré sa vzájomne o tieto programy postaralo.

Aj porota pre detské výtvarné práce, ktorá pracovala v zložení: akademický maliari Ján Agarský a Marian Karavla a herec a režisér Alexander Bako, zverejnila správu o tohtoročnom súbehu o najkrajší diplom. Zúčastnili sa ho žiaci z Kovačice, Pivnice a Starej Pazovy, ktorí zaslali úhrnne 54 výtvarných prác. Najúspešnejšia bola Jana Opavská zo Starej Pazovy a jej výkres – diplom sa dostal do rúk všetkých odmenených na prehliadke. Druhé miesto obsadila tiež Staropazovčanka Laura Hruškárová, tretie Kristína Poljaková z Kovačice a štvrté Anna Čobrdová z Pivnice.

3XD-finale-Melegova 024

Zatváracieho ceremoniálu sa zúčastnili i hostia: Alenka Vargová z Veľvyslanectva SR, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS, ktorá v príhovore prezradila, že Matica slovenská zabezpečí pre najúspešnejších hercov odchod do Bratislavy na Mikulášské trhy, Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM, ktorá hercom odkázala, aby sa aj ďalej úspešne hrali v divadle a Libuška Lakatošová, národná poslankyňa a predsedníčka Organizačno-správnej rady tejto prehliadky, ktorá divadelné hody ocenila ako úspešné.

3XD-finale-Lakatotova 025

Bodku na 23. prehliadku slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ položili moderátori a animátori, ktorí sa počas troch dní s deťmi kamarátili na javisku a v kreatívnych dielňach. Vyslovili slová Vladimíra Hurbana: „Stojme zmužile bok po bok, hrávať budeme každý rok.“

3XD-finale-dovidenia-o-rok 026

Anna Simonovićová
Fotografie Vladimír Lepšanović