Deň 22. júna 2023

Zo zasadnutia Rady pre národnostné menšiny

Dňa 22. júna 2023 sa vo vláde Srbskej republiky v Belehrade konalo dvanáste zasadnutie Rady pre národnostné menšiny za účasti ministra pre ľudské а menšinové práva Tomislava Žigmanova a ministra štátnej správy a miestnej samosprávy Aleksandara Martinovića. Po prijatí Zápisnice…

Zo zasadnutia Koordinácie NRSNM

Dňa 22. júna 2023 v ústredí Národnostnej rady rómskej národnostnej menšiny v Belehrade sa uskutočnilo zasadnutie Koordinácie národnostných rád národnostných menšín, na ktorom sa zäčastnila i predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková. Na zasadnutí za podpredsedu koordinácie bola zvolená Národnostná rada chorvátskej národnostnej menšiny a prítomní…

Zo stretnutia na slovenskom veľvyslanectve

Dňa  21. júna 2023 na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková sa zúčastnila neformálneho stretnutia s pánom veľvyslancom – Jeho Excelenciou Fedorom Rosochom a jeho spolupracovníkmi. Bola to vzácna príležitosť v príjemnom ovzduší veľvyslanectva počas najdlhšieho dňa v roku vymeniť si názory a pookriať…