Deň 21. júna 2023

Spolupráca s národnostnými radami

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny akreditovala odborné zdokonaľovanie pre učiteľov materinského jazyka s prvkami národnej kultúry v spolupráci s vlašskou, bunjevskou a bošniackou národnostnou radou. V sobotu 17. júna 2023 v Petrovci na Mlavi realizovali odborné zdokonaľovanie na tému Špecifiká…