Deň 6. júna 2023

Nové učebnice aj zo Slovenska

V piatok, 2. júna 2023 sa koordinátorka pre vzdelávanie stretla so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v Bratislave Slavomírom Partilom. Na tému zabezpečenia učebníc z materskej krajiny delegácia zahraničných Slovákov v zložení Svetlana Zolňanová zo…

O možnostiach otvárania tried

Z iniciatívy Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa v stredu, 31.05. 2023 stretli v miestnostiach Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie predstavitelia tohto sekretariátu a našej národnostnej rady na tému možnosti otvorenia kombinovaných tried s vyučovacím jazykom slovenským. Zástupkyňa pokrajinského tajomníka pre…